Informace o projektu
Ekonomické dimenze (současných) bezpečnostních hrozeb (EDBH)

Kód projektu
MUNI/A/1056/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Projekt se zaměřuje na problematiku bezpečnosti a zejména její ekonomický rozměr. Bezpečnost je v současné době jednou z hlavních výzev pro fungování společnosti a proto je třeba se jí věnovat i v rámci akademického výzkumu - ekonomický nevyjímaje. Projekt se soustředí na některé výzvy, které korespondují s tématy disertací a obecněji výzkumnou expertízou jeho participantů. Centrem pozornosti budou nejen historické a tradiční výzvy pro bezpečné fungování společnosti, jako například korupce, ale i výzvy veskrze aktuální, typickým příkladem můžou být rizika spojena s aplikací nových technologií, na nichž je ekonomika do značné míry závislá.
Krom těchto výzev je také centrem pozornosti výzkumu i ekonomická dimenze bezpečnosti v konfliktem zasažených státech. Projekt tímto má postihnout oblast výzkumu, kterému se řešitelé věnují již v rámci disertace.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.