Informace o projektu
Vyhodnocení transformačních procesů – kritéria komparace

Kód projektu
MUNI/A/1067/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Projekt specifického výzkumu se věnuje ekonomické transformaci v postsocialistických zemích. Jednotlivé kroky transformační politiky byly do značné míry podobné, lišící se v parametrech, nikoliv věcně. Srovnání úspěšnosti jejich implementace je tedy žádoucí jak z ekonomického, tak z hospodářsko-politického hlediska. Seriózní srovnání je nicméně možné pouze na základě přesně definovaných kritérií. Cílem projektu je tedy získat soubor takových znaků a měřítek, které umožní multikriteriální hodnocení hospodářské politiky provedené v tranzitivních ekonomikách.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.