Informace o projektu
Tvorba metodiky pro uplatnění teorie her při řešení vybraných klíčových rozhodovacích situací strategického řízení podniku na bázi formulace principu z hlediska metodologického, formálně matematického a simulačního (TPH)

Kód projektu
MUNI/A/1182/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Navrhovaný projekt si klade za cíl zhodnotit současné poznatky z oblasti uplatnění teorie her ve strategickém řízení podniku s vytvořením metodiky pro řešení klíčových rozhodovacích situací s dlouhodobým dopadem na podnik a vysokou náročností rozhodování, které je vhodné podpořit využitím teorie her v podobě aplikovaného nástroje, a to v rámci průniku metodologického, formálně matematického a simulačního (softwarová podpora rozhodování) přístupu. Součást tvoří ověření vytvořené metodiky cestou praktické aplikace případovou studií.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.