Informace o projektu
MUNI4students

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008551
Období řešení
11/2017 - 10/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Právnická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta informatiky
Další fakulta/pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sportovních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Další fakulta/pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Další fakulta/pracoviště MU
Centrum jazykového vzdělávání

Projekt cílí na zkvalitnění studijního prostředí na Masarykově univerzitě pomocí modernizace vybavení výukových prostor sloužících pro potřeby pregraduálních studentů. Zaměřuje se na zabezpečení infrastrukturních a materiálně-technických potřeb včetně pořízení moderních informačních zdrojů. Výstupem je zvýšení kvality formou tzv. funkčních celků, odpovídajících moderním požadavkům na vzdělávání. Projektové aktivity jsou komplexního charakteru s dopadem na všechny fakulty a studijní obory.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.