Informace o projektu
Kvantitativní analýza chování ekonomiky a hospodářské politiky

Kód projektu
MUNI/A/0943/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Společným jmenovatelem výzkumných aktivit v rámci tohoto projektu je jeho zaměření na makroekonomickou analýzu chování ekonomiky a hospodářské politiky, a to zejména v kontextu hospodářského cyklu. Dalším společným jmenovatelem je to, že k této analýze budou využívány kvantitativní matematické metody, a to dynamické makroekonomické modely (DSGE, VAR, …) a ekonometrické modely.

Hlavní výzkumné aktivity se budou týkat následujících témat: (i) modelování efektů fiskální politiky pomocí DSGE a VAR modelů; (ii) modelování trhu nemovitostí v DSGE a VAR modelech; (iii) zero lower bound (ZLB) - restrikce na úrokové sazby optikou DSGE a VAR modelů; (iv) testování efektu hystereze nezaměstnanosti v zemích EU a (v) identifikace politicko-rozpočtového cyklu v zemích EU pomocí panelových dat.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.