Informace o projektu
Digitální technologie v každodenním životě a učení studentů

Informace

Projekt nespadá pod Ekonomicko-správní fakultu, ale pod Filozofickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA17-06152S
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
formální a informální učení;digitální technologie;student;škola;rodina;nová gramotnost; sociokulturní teorie učení;sekundární analýza dat;případové studie

Cílem navrhovaného výzkumného projektu je prozkoumat a komplexně popsat, jakým způsobem vstupují digitální technologie do každodenního života a učení žáků, a to v různých kontextech a v různých prostředích.
Výzkum bude založen na smíšeném výzkumném designu, který bude mít dvě fáze.
1) V první fázi provedeme sekundární analýzu dat získaných prostřednictvím žákovského a školního dotazníku mezinárodního výzkumu PISA 2015. Zde budeme hledat souvislosti mezi proměnnými týkajícími se využívání ICT ve škole a mimo školu, frekvencí jejich využívání, rodinným prostředím či charakteristikami žáků.
2) Na výsledky sekundární analýzy naváží focus group a případové studie, díky nimž získáme detailní vhled do každodenního života žáků, přičemž se zaměříme na to, jak vstupují digitální technologie do jejich formálního i informálního učení, jaký vliv má na využívání ICT rodina, vrstevníci a škola i jakou roli sehrávají v každodennosti žáků aktivity ve virtuálním prostředí. Výsledky výzkumu budou ukotveny v teoretickém rámci studia nových gramotností (new literacies studies), sociokulturních i sociohistorických teoriích učení.

Publikace

Počet publikací: 28


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.