Informace o projektu
Digitalizace kvalifikačních prací Masarykovy univerzity a jejich zpřístupnění (e-VSKP)

Informace

Projekt nespadá pod Ekonomicko-správní fakultu, ale pod Ústav výpočetní techniky. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
FRVS/1318/2007
Období řešení
1/2007 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Klíčová slova
vysokoškolské kvalifikační práce, digitalizace

Projekt je zaměřen na digitalizaci a zpřístupnění vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) obhájených na Masarykově univerzitě před rokem 2006 a neexistujících v digitální podobě. Technologickým předpokladem je vybudování distribuované sítě digitalizačních pracovišť v šesti ústředních knihovnách vybraných fakult MU a vytvoření jednotného technologického prostředí a postupů digitalizace VŠKP na MU. V rámci řešení bude zahájena digitalizace vybraných kvalifikačních prací na jednotlivých fakultách univerzity. Zdigitalizované práce budou ukládány do univerzitního úložiště kvalifikačních prací vytvořeného v rámci Informačního systému MU, které zajistí jejich zpřístupnění oprávněným skupinám uživatelů. Předložený projekt navazuje na dvě úspěšně realizované aktivity Masarykovy univerzity v oblasti e-VŠKP: pilotní digitalizační projekt VŠKP na Ekonomicko-správní fakultě MU a implementaci celouniverzitního úložiště VŠKP v IS MU.

Výsledky

Bylo zdigitalizováno 4 685 studentských kvalifikačních prací o celkovém rozsahu téměř půl miliónu stran textu. Práce jsou zpřístupněny všem studentům a zaměstnancům MU prostřednictvím Archivu závěrečných prací IS MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.