Informace o projektu
Management znalostí v lokálním a regionálním rozvoji

Kód projektu
0700/2015
Období řešení
9/2015 - 8/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Kritika dosavadních aktivit veřejné správy k řízení znalostí a inovací upozorňuje, že znalosti a inovace byly vždy řízeny. Nové přístupy se však odlišují především mírou komplexnosti a systematičnosti a také strategičnosti a inkluzivnosti (stupněm zapojení klíčových stakeholders). Staví také na mnohem hlubší analýze, jejímž cílem je identifikovat mezery v existujících praktikách a z toho vyplývající potřeby změn v následujících oblastech, které jsou klíčové pro řízení inovací a znalostí: v monitorování existujících praktik a budování a zlepšování infrastruktury managementu znalostí a inovací, které nemají sloužit jen veřejné správě, ale všem aktérům které přispívají růstu kvality života.

Výstupy projektu, které jsou ve věcném návrhu řešení specifikovány, budou stavět na existujících zahraničních a domácích poznatcích z oblasti managementu znalostí a managementu inovací v institucích veřejné správy. Analýza dostupné literatury, která bude v první fázi řešení navrhovaného projektu provedena řešitelským týmem, se přitom bude zaměřovat na následující výzkumné otázky:
Jaký je potenciál a jaké jsou bariéry managementu znalostí a inovací ve veřejné správě?
Jaké nástroje jsou v managementu znalostí a inovací veřejné správy v současnosti využívány, s jakými očekáváními a efekty?
Za jakých podmínek je možné přenést dobrou praxi do kontextu české veřejné správy?

Předpokládané výstupy projektu budou vycházet rovněž z výsledků empirického výzkumu, který se bude zaměřovat na český správní kontext a následující výzkumné otázky:

  • Jakou roli managementu znalostí a inovací vnímají vedoucí pracovníci úřadů, které byly oceněny za inovací v národních cenách za kvalitu?
  • Jaké nástroje jsou v managementu znalostí a inovací využívány v ČR? Jaké jsou zkušenosti s používanými nástroji? S jakými očekáváními a reálnými efekty jsou dané nástroje využívány?
  • Jak je možné management znalostí a inovací v české veřejné správě (se zaměřením na regionální a místní správu, avšak s neopomenutím role ústřední úrovně) zlepšit?

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.