Informace o projektu
Měnová politika a makroekonomická stabilizace: identifikace a aplikace modelů všeobecné rovnováhy

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA402/05/2172
Období řešení
1/2005 - 1/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova
monetární hospodářský cyklus, dynamický model všeobecné rovnováhy, optimální robustní monetární pravidlo
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze
České vysoké učení technické v Praze

Hlavním cílem projektu je zkoumání vlivů různých typů chování ekonomických agentů na optimální volbu měnové politiky. Výzkum bude probíhat v pěti základních liniích. První linie bude zaměřena na mikroekonomické základy, které budou východiskem pro modely monetárního hospodářského cyklu (MBC) s racionálním a blízce racionálním očekáváním, zahrnujících relace ekonomických strnulostí - frikcí a monetární pravidla. Modely MBC budou představovat otevřenou ekonomiku, ve které hrají význačnou roli pozice zahraniční politiky v hospodářském cyklu. Druhá linie výzkumu bude věnována pokročilým metodám řízení modelu MBC pomocí aproximací vyššího řádu kolem ustáleného stochastického stavu. Třetí linie je určena pokročilým metodám parametrizace interdendentních nelineálních modelů MBC pomocí rozšířeného Kalmanova filtru druhého řádu a rozšířeného boot strap filtru - smootheru. Kvantifikované modely budou, na základě přenosové funkce, analyzovány z hlediska jejich dynamické stability. Další metodou použitou k identifikaci modelů mBC bude odhad pomocí zobecněné momentové metody (GMM). Předmětem čtvrté linie výzkumu bude návrh a testování optimálních pravidel pro monetární politiku v malé otevřené ekonomice. Optimalita bude posuzována nejen ve vztahu k účelové funkci měnové politiky, ale také vzhledem k jejich robustnosti. V rámci páté linie výzkumu bude vyvinut stochastický dynamický všeobecně rovnovážný model s endogenní poptávkou po měnových agregátech.

Publikace

Počet publikací: 49


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.