Často kladené otázky

Před podáním přihlášky

Podle čeho si mám vybrat univerzitu, kam pojedu na Erasmus?

Školu vybírejte především s ohledem na obor, který studujete na ESF.

Při výběru vezměte v úvahu, jaké předměty byste si mohli nechat uznat jako povinné a povinně volitelné, nebo naopak, zda vybraná škola nabízí nějaké předměty, které mohou obohatit vaše studium a rozšířit vaše znalosti.

Zvažujte také své jazykové dovednosti a finanční náročnost.

Poradit Vám také může následující video: 4 TIPY pro úspěšný ERASMUS

 

Na stránkách partnerské univerzity nemůžu najít nějakou informaci, co mám dělat?

Pokud nějakou informaci nemůžete najít na stránkách partnerské univerzity, nebojte se jim napsat. My také pomáháme studentům ze zahraničí, kteří přijedou na Erasmus k nám. Naopak, možná budou rádi za zpětnou vazbu.

Kdybyste měli s komunikací problém, obraťte se na ZO, zkusíme vám pomoci.

V jakém semestru bych měl vyjet?

Semestr výjezdu vybírejte především s ohledem na váš studijní plán a na předměty, které byste měli na ESF v té době absolvovat.

Pokud vyjíždíte v posledním semestru svého studia, máte možnost jít na SZZ v září.

Jak je to se stipendiem a financováním pobytu?

Při výběru místa pobytu je nutné zvážit i jeho finanční náročnost. Životní náklady v jednotlivých zemích EU se totiž výrazně liší. Představu o životních nákladech v různých zemích můžete získat díky zkušenostem studentů.

Podle jednotlivých zemí se liší i výše stipendia, které dostanete od MU. Aktuální rozdělení stipendií naleznete v seznamu univerzit. Nad rámec tohoto stipendia není možné žádat o dodatečné stipendium na podporu mobility na ESF.

Pokud vyjíždíte přes program Erasmus, neplatíte na partnerské univerzitě žádné školné.

Alexandra Adamišinová, Lichtenštejnsko, 2020

Výběrové řízení a přihláška

Andrea Vilhanová, Tenerife, 2019

Jaký musím mít studijní průměr, abych mohl vyjet?

Pro výběrové řízení na ESF je důležitý jak váš studijní průměr, tak vaše motivace vyjet, nebojte se tedy přihlásit, i když Váš studijní průměr není excelentní.

Nabídka je široká a velké části studentů se nakonec opravdu podaří na Erasmus odjet.

Konkrétní průměry pro jednotlivé školy se liší každý rok, proto nejsme schopni sdělit obecný studijní průměr pro jednotlivé země a univerzity.

Jak by měl vypadat motivační dopis? Stačí jeden pro všechny školy?

Obsahem motivačního dopisu by mělo být zdůvodnění, proč chcete na vybrané zahraniční škole studovat, jaké pro toto studium máte předpoklady a jaký odborný přínos od studia v zahraničí očekáváte.

V případě, že se hlásíte na více institucí, by měl motivační dopis obsahovat důvody pro výběr jednotlivých škol. Pište pouze jeden motivační dopis, kde uvedete motivaci ke studiu na jednotlivé školy.

Rozsah motivačního dopisu je 1 strana A4.

Jak je to s opakovanými předměty? Mohu vyjet i tak?

Od akademického roku 2019/2020 mohou studenti vyjíždět i s opakovanými předměty. Není již nutné si podávat žádost, protože předměty se vám automaticky navolí v semestru výjezdu. Na jejich splnění máte čas po dobu trvání individuálního studijního plánu. Je však důležité komunikovat s vyučujícím daného předmětu a domluvit se na podmínkách splnění.

V případě, že opakovaný předmět nechcete mít zapsaný v době, kdy jste na Erasmu, je potřeba požádat studijní oddělení o odložení opakování daného předmětu.

Nemám žádný jazykový certifikát. Je to problém?

Pro výběrové řízení Vám stačí zápočet/ zkouška z ESF. Není nutné mít mezinárodní certifikát.

Jazyky, ve kterých lze studovat na jednotlivých partnerských univerzitách, naleznete v příslušném sloupci v seznamu univerzit.

Pokud jsou v tabulce uvedeny dva jazyky, měla by univerzita nabízet předměty v obou z nich.

Jak se mám přihlásit?

Přihlášky se podávají online přes systém ISOIS.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl vybrán?

Výsledky výběrového řízení jsou známy obvykle již do dvou týdnů od termínu ukončení přihlašování.

Pokud jste byli vybráni, přijde Vám oznámení emailem, kde se dozvíte, na kterou univerzitu jste byli vybráni (pokud jste se hlásili na více univerzit). V emailu také obdržíte link pro potvrzení nominace. Nominaci je třeba potvrdit ve stanoveném termínu, jinak může být Vaše místo postoupeno jinému uchazeči.

Co když ve výběrovém řízení neuspěji?

Pokud ve výběrovém řízení neuspějete, nevěšte hlavu! O některé univerzity bývá opravdu veký zájem a tak se bohužel někdy stává, že neuspějí i opravdu kvalitní uchazeči. Můžete se ale zkusit přihlásit do druhého kola výběrového řízení, které se obyvkle otevírá na jaře a je otevřeno studentům, kteří chtějí vyjíždět na jarní semestr následujícího akademického roku.

Erasmus+ ale není ani zdaleka jediný mobilitní program, přes který můžete s ESF vycestovat do zahraničí. Zkusit můžete např. Ceepus, Erasmus+ ICM, Partnerské univerzity a mnohé další. Kompletní nabídku programů najdete na webu Centra zahraniční spolupráce.

Studium v zahraničí

Mohu si během Erasmu zapsat i předměty na ESF?

Ano, individuální studijní plán vám umožní si zapsat i předměty na ESF. Předměty si můžete zapsat i v kombinované formě. Doporučujeme však předem se domluvit s vyučujícím, říct mu, že odjíždíte na Erasmus a domluvit se, zda si předmět můžete zapsat a jaké budou podmínky pro ukončení.

Semestr v zahraničí mi začíná dříve, co když nestihnu zkoušky před odjezdem?

Není třeba se obávat. Toto se běžně stává celé řadě studentů, kteří odjíždí do zahraničí. Jde o objektivní důvod vaší nepřítomnosti ve zkouškovém období. Zkoušky nemusíte mít hotové před odjezdem do zahraničí, ale můžete si je dodělat po návratu po dobu trvání vašeho ISP. ISP budete mít do prvního dne zkouškového období v semestru následujícím po tom, kdy jste byli v zahraničí.

Co když mi nestihnou poslat včas Transcript of Records a nesplním podmínky pro postup do dalšího semestru?

Do dalšího semestru se dostanete na základě ISP. Jakmile Vám Transcript ze zahraniční univerzity pošlou, požádáte si o uznání předmětů ze zahraničí.

Budou mi uznány všechny předměty z Erasmu?

Každý student, který vyjíždí, podepisuje tzv. Learning Agreement, ve kterém se uvádí všechny předměty, které bude v zahraničí studovat. Předem tedy ví, jaké předměty můžete mít uznány a jakým způsobem.

Pokyny pro vyplnění Learning Agreementu najdete zde.

Každý předmět z Learning Agreementu Vám bude uznán a počítá se do postupových kreditů do dalšího semestru, a to i v případě „C“ kreditů. Pokud chcete nějaký předmět uznat jinak, než formou „C“, je potřeba, abyste kontaktovali garanta daného českého předmětu, poslali mu sylaby zahraničního předmětu a požádali o vyjádření, zda je předmět možné uznat jako povinný/povinně-volitelný předmět.

Lukáš Šafář, Nizozemsko, 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.