Krajský úřad Jihomoravského kraje – odbor regionálního rozvoje, oddělení strategického rozvoje

Název subjektu

Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje – odbor regionálního rozvoje, oddělení strategického rozvoje

Oblast působení Tvorba základních koncepčních dokumentů kraje pro rozhodování volených orgánů kraje včetně jejich naplňování (Strategie rozvoje kraje), podpora rozvoje cyklistiky (koncepční a dotační), podpora zadržování vody v krajině, analýzy dat z území, dotazníková šetření a jejich vyhodnocení (zaměstnanost, vybavenost obcí, základní geografické charakteristiky), neinvestiční projekty spolufinancované ze zdrojů EU zaměřené na absorpční kapacitu území a rozvoj vzdělávání, přeshraniční spolupráce, moderní metody ve veřejné správě, rozvoj území, škody po živelných pohromách, organizace jednání s aktéry rozvoje území (obce, MAS, mikroregiony, NNO, HK, ÚP ČR), podpora integrace občanů EU a třetích zemí, příprava podkladů pro kohezní politiku EU, rozvoj lidských zdrojů v JMK.

Sídlo Brno
Místo výkonu práce studenta Brno, Žerotínovo nám. 3/5
Volný popis subjektu

Oddělení existuje od roku 2001, vykonává samosprávu na úseku regionálního rozvoje a rozvoje lidských zdrojů kraje, zajišťuje tvorbu a naplňování Strategie rozvoje JMK, zajišťuje podporu rozvoje cyklistiky a opatření proti suchu, dotazníková šetření a analýzu dat, přípravu a realizaci projektů, činnost Centra pro cizince JMK, přípravu území na čerpání fondů EU, činnost Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, přípravu a realizaci neinvestičních projektů a projektů v oblasti cyklistiky, v přenesené působnosti obnovu území po živelných pohromách a registr ZSPO.

Poskytovatel praxe ano
Poskytovatel stáže ano
Možnost výkonu praxe/stáže na těchto odděleních: Oddělení strategického rozvoje
Možnost rotace na odděleních ano
Nabídka I

1 místo, administrativní práce v rámci realizace projektů, přímá účast na jednáních a zapojení do aktivit realizovaných projektů

Nabídka II

1 místo, vyhledávání a analýza dat území, zapojení do činnosti na podporu integrace cizinců, absorpční kapacity území, účast na jednáních s aktéry rozvoje území

Kontaktní osoba Ing. Bc. Pavel Fišer, Ph.D., fiser.pavel@jmk.cz, tel. 541 651 348

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.