Frank Bold

Název subjektu Frank Bold
Oblast působení Advokátní kancelář, nezisková organizace – poskytování právního poradenství, energetika, právo pro veřejnou správu, stavební právo a územní plánování, podpora občanské společnosti, transparentnost a boj proti korupci, odpovědnost firem, udržitelnost a ochrana životního prostředí.
Sídlo Údolní 567/33, 602 00 Brno
Místo výkonu práce studenta Brno, Údolní 567/33, možnost práce na dálku
Volný popis subjektu Frank Bold je expertní skupina sdružující tým více než sto odborníků s pobočkami v Praze, Brně, Ostravě, Bruselu a Krakově. Součástí konsorcia je v Česku advokátní kancelář Frank Bold Advokáti a nezisková organizace Frank Bold Society. Právní expertízu propojujeme s poradenstvím v oblasti zelených financí, energetiky, public affairs a službami v public relations. Jsme první certifikovanou B corporation v České republice, kombinujeme byznys přístup s odpovědností vůči společnosti. Vedle komerční práce pro klienty proto využíváme naše know-how i ve veřejně prospěšných projektech, které aktivně rozvíjíme. Více na www.frankbold.orghttps://www.cocuma.cz/company/frank-bold/.
Poskytovatel praxe ano
Poskytovatel stáže ano
Možnost výkonu praxe/stáže na těchto odděleních: administrativní, finanční, HR, obchodní (sales), PR a marketing
Možnost rotace na odděleních spíše ne
Nabídka I

Aktuální nabídka na www.frankbold.org/students

Náplň práce se liší podle konkrétního zaměření stáže. Může se jednat například o následující činnosti:

  • kontrola a přijímání poptávek od klientů, management nových zakázek, práce s databázemi, zadávání dat do interního a CRM systému (Salesforce), statistiky a přehledy dat, rešerše, vyhledávání informací (stáž v sales týmu a péče o klienty)
  • práce se spisy, archivace dokumentů a další administrativní činnosti, kontrola a zpracování účetních dokladů, účtování, příprava podkladů pro účetní závěrky a pro mzdy, cestovní příkazy (administrativní a finanční stáž)
  • práce s obsahem, úprava textů, administrace webu, sociální sítě, online reklamy, optimalizace, rešerše, práce s daty, newslettery, pomoc s PR a produkcí (stáž v PR a marketingu)
  • personalistika, pomoc se zajištěním výběrových řízení, komunikace s uchazeči, vedení telefonických pohovorů, rešerše a analýzy, překlady, pomoc s přípravou interních akcí (HR stáž) Na stáž je několikrát do roka organizováno výběrové řízení.

Podrobnější informace k obsahu a podmínkám stáže včetně aktuální nabídky otevřených studentských pozic na www.frankbold.org/students.

Kontaktní osoba Markéta Cooiman, koordinátorka Frank Bold Students a programu stáže, students@frankbold.org

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.