Frank Bold

Název subjektu Frank Bold
Oblast působení Nezisková organizace, advokátní kancelář (právní poradenství, projekty na podporu občanské společnosti, protikorupční projekty – rekonstrukces­tatu.cz, projekty týkající se větší odpovědnosti nadnárodních korporací, energetika, právo pro veřejnou správu, stavební právo a územní plánování, právo pro byznys a inovace, aj.)
Sídlo Údolní 567/33, 602 00 Brno
Místo výkonu práce studenta Brno, Údolní 567/33, možnost práce na dálku
Volný popis subjektu Frank Bold je konsorcium, do kterého patří nezisková organizace Frank Bold Society, advokátní kancelář Frank Bold Advokáti a spolek Frank Bold Kids, který provozuje dvě lesní mateřské školky. Jsme první certifikovanou B corporation v České republice. Převážně právními nástroji se snažíme společně přispívat k rozvoji demokracie a občanské společnosti a řešit závažné společenské problémy: věnujeme se boji proti korupci, ochraně životního prostředí, podpoře aktivních občanů, udržitelné energetice, inovacím, start-upům ale i korporátnímu nebo IT právu. Pomáháme lidem využívat jejich práva, radíme firmám a obcím, prosazujeme protikorupční zákony v Česku a lobbujeme za odpovědné korporace v Bruselu. Kanceláře máme v Brně, Praze a Ostravě. Od roku 2005 působíme i na evropské úrovni, máme pobočku v Krakově a kancelář v Bruselu. Více na www.frankbold.org a https://www.cocuma.cz/company/frank-bold/.
Poskytovatel praxe ano
Poskytovatel stáže ano
Možnost výkonu praxe/stáže na těchto odděleních: administrativní, finanční, PR a obchodní rozvoj, fundraising, HR, projekt Rekonstrukce státu
Možnost rotace na odděleních ano (preferováno)
Nabídka I

Náplň práce: vyhledávání informací, zpracovávání rešerší a analýz, práce s texty, s webem, s databázemi a daty, komunikace s klienty, pomoc s přípravou a organizací akcí, pomoc s překlady, administrativní práce, zapojení se do fungování různých týmů (viz výše).

Na stáž je několikrát do roka organizováno výběrové řízení. Aktuální nabídky stáží jsou zveřejňovány na webu www.frankbold.org

Kontaktní osoba Michala Chatrná, koordinátorka stáže, koordinator@frankbold.org 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.