Studium na

University of Huddersfield

 

Bez popisku

Ekonomicko-správní fakulta MU uzavřela v roce 2004 dohodu s University of Huddersfield Business School (HUBS), která umožňuje především studentům programů Podniková ekonomika a managementHospodářská politika absolvovat na této univerzitě jeden ročník ročník svého studia a získat britský bakalářský titul BA (Hons) nebo magisterský titul MSc.

Jedná se o výjimečnou příležitost, jak v rámci studia na Masarykově univerzitě studovat na univerzitě ve Velké Británii a získat dvojí titul!

University of Huddersfield je prestižní škola, která patří mezi školy s nejlepším uplatněním studentů na trhu práce ve Velké Británii.

Bakalářské studium

Organizační stránka

 • Pro studenty bakalářského studia je optimální absolvovat roční studium na HUBS ve třetím ročníku. Studenti se hlásí z 2. ročníku bakalářského studia.
 • Podmínkou přijetí ke studiu na HUBS je úspěšné absolvování všech programově povinných předmětů 1.–2. ročníku předepsaných vzorovým studijním plánem programu Podniková ekonomika a management. Tato podmínka platí také pro zájemce, kteří nestudují program Podniková ekonomika a management. U většiny programů se jedná o 3–4 předměty navíc.

Studium na University of Huddersfield

Studium programu International Business se skládá z povinného modulu, který tvoří čtyři předměty a bakalářská práce (Business Dissertation):

 • International Business (10 ECTS)
 • Strategic Management (10 ECTS)
 • Business Dissertation (20 ECTS)
 • další dva předměty dle vlastního výběru (celkem 20 ECTS)

Celkově získáte za studium na HUBS 60 ECTS.

Uznání předmětů na ESF MU

 • Studenti, kteří na HUBS absolvují třetí ročník svého bakalářského studijního programu, budou mít nárok na uznání všech programově a oborově povinných předmětů, které jsou součástí studijního plánu třetího ročníku (5. a 6. semestr).
 • Programově a povinné předměty jiných oborů mohou být uznány na základě rozhodnutí garanta daného oboru.
 • Studenti, kteří na HUBS absolvují jiný než třetí ročník svého studia, mohou garanta programu požádat o uznání jednotlivých předmětů absolvovaných na HUBS jako ekvivalentu programově povinných předmětů daného ročníku a programu.
 • Všichni studenti, kteří úspěšně absolvují studium na HUBS, mají dále nárok na dopočet do 60 kreditů za daný akademický rok (tzn. 60 kreditů – kredity za uznané programově povinné předměty).

Ukončení bc. studia na ESF MU

 • Studenti bakalářského studia, kteří získají v Huddersfieldu titul BA (Hons.), mají možnost požádat na Masarykově univerzitě o nostrifikaci bakalářského diplomu z Huddersfieldu a následně pokračovat v navazujícím magisterském studiu na MU.
 • Studenti bakalářských studijních programů, kteří mají zájem získat bakalářský titul jak v Huddersfieldu tak na MU, zůstává povinnost ukončit studium na ESF řádným způsobem, tj. složením státní závěrečné zkoušky a obhajobou bakalářské práce (pozor, není možné obhajovat tutéž práci – je nutné zvolit si téma bakalářské práce na ESF tak, aby se přidaná hodnota této práce lišila od té, kterou předložíte k obhajobě v Huddersfieldu).
Bez popisku

Finanční stránka

 • Výše školného pro naše studenty na HUBS činí £6,000 za akademický rok (standardní sazba pro mezinárodní studenty je £15,000)
 • Studenti ESF MU mají možnost získat stipendium z MŠMT ve výši až 20 000 Kč/měsíc (konkrétní výše stipendia je vždy určena až na začátku daného kalendářního roku. Studentovi je stipendium vypláceno po dobu max. 10 měsíců).
 • ESF MU podpoří tři nejlepší absolventy studia na HUBS prospěchovým stipendiem ze stipendijního fondu fakulty.
 • Zájemci se mohou také ucházet o stipendium z nadace Bakala Foundation, která podporuje nadané studenty z České republiky, kteří chtějí studovat ucelené bakalářské či magisterské programy na prestižních zahraničních univerzitách. Více informací je k dispozici na https://www.bakalafoundation.org/programy/scholarship/. 

Výběr studentů

Hlavními kritérii výběru studentů jsou:

 1. studijní průměr
 2. jazykové znalosti (pro studium na HUBS je potřeba ovládat anglický jazyk minimálně úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky)
 3. motivace ke studiu na HUBS

Termín pro podání přihlášky je 22. března 2024. Pokud máte o studium na HUBS zájem zašlete na stepanka.lackova@econ.muni.cz

 1. motivační dopis v angličtině (povinné)
 2. doklad o dosažené jazykové úrovni – jazykový certifikát (není podmínkou)

Ubytování

Studenti, kteří uspějí ve výběrovém řízení, obdrží po zaslání své přihlášky na University of Huddersfield od zahraniční univerzity doplňkové informace včetně všech možností ubytování. Našim studentům doporučujeme využít ubytování na jedné ze dvou univerzitních kolejí (tzv. DIGS). 

Navazující magisterské studium

Organizační stránka

 • Studentům navazujícího magisterského studia doporučujeme zahájit studium na HUBS po absolvování 1. nebo 2. semestru na MU.  Podmínkou přijetí ke studiu na HUBS je úspěšné ukončení bakalářského studijního programu.

Studijní záležitosti

Studium oboru MSc International Business se skládá z 8 modulů, včetně diplomové práce:

 • The Contex of International Business
 • The Strategy of International Business
 • The Global Professional
 • +3 volitelné moduly dle vlastního výběru
 • Final Project (2 moduly)

Více informací lze nalézt zde.

Studentům, kteří mají zájem získat magisterský titul jak v Huddersfieldu, tak na MU, zůstává povinnost ukončit studium na ESF řádným způsobem, tj. složením státní závěrečné zkoušky a obhajobou diplomové práce (pozor, není možné obhajovat tutéž práci – je nutné zvolit si téma diplomové práce na ESF tak, aby se přidaná hodnota této práce lišila od té, kterou předložíte k obhajobě v Huddersfieldu).

Finanční stránka

 • Výše školného pro naše studenty na HUBS činí £6,000 za jednoleté magisterské studium (standardní sazba univerzity pro mezinárodní studenty je £16,000)
 • Studenti ESF MU mají dále možnost získat stipendium z MŠMT ve výši až 20 000 Kč/měsíc (konkrétní výše stipendia je vždy určena až na začátku daného kalendářního roku. Studentovi je stipendium vypláceno po dobu max. 10 měsíců).
 • ESF MU podpoří tři nejlepší absolventy studia na HUBS prospěchovým stipendiem ze stipendijního fondu fakulty.

Zájemci se mohou také ucházet o stipendium z nadace Bakala Foundation, která podporuje nadané studenty z České republiky, kteří chtějí studovat ucelené bakalářské či magisterské programy na prestižních zahraničních univerzitách. Více informací je k dispozici na https://www.bakalafoundation.org/programy/scholarship/. 

Další možností jsou stipendia nadačního fondu The Scholar Foundation https://www.scholarfoundation.cz.  The Scholar Foundation podporuje uchazeče o magisterské nebo Ph.D. studium na zahraničních univerzitách.

Přihlašování

Hlavními kritérii výběru studentů jsou:

 1. studijní průměr
 2. jazykové znalosti (pro studium na HUBS je potřeba ovládat anglický jazyk minimálně úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky)
 3. motivace ke studiu na HUBS

Termín pro podání přihlášky je 22. března 2024. Pokud máte o studium na HUBS zájem zašlete na stepanka.lackova@econ.muni.cz

 1. motivační dopis v angličtině (povinné)
 2. doklad o dosažené jazykové úrovni – jazykový certifikát (není podmínkou)

V případě, že budete mít zájem o ubytování na kolejích, je dobré přihlásit se co nejdříve, abyste si mohli místo včas rezervovat.

Ubytování

Studenti, kteří uspějí ve výběrovém řízení, obdrží po zaslání své přihlášky na University of Huddersfield od zahraniční univerzity doplňkové informace včetně všech možností ubytování. Našim studentům doporučujeme využít ubytování na jedné ze dvou univerzitních kolejí (tzv. DIGS). 

Tereza Chládková

„University of Huddersfield mi poskytla nejen kvalitní vzdělání, ale především mě naučila argumentovat fakty a slyšet názory druhých lidí. Je skvělé zažít si na vlastní kůži britský styl výuky a zároveň poznat spoustu nových kamarádů ze všech koutů světa.“

Tereza Chládková
Studentka ESF a absolventka Double degree programu na University of Huddersfield
Bez popisku

Ekonomicko-správní fakulta MU uzavřela v roce 2004 dohodu s University of Huddersfield Business School (HUBS), která umožňuje především studentům programů Podniková ekonomika a managementHospodářská politika absolvovat na této univerzitě jeden ročník ročník svého studia a získat britský bakalářský titul BA (Hons) nebo magisterský titul MSc.

Jedná se o výjimečnou příležitost, jak v rámci studia na Masarykově univerzitě studovat na univerzitě ve Velké Británii a získat dvojí titul!

University of Huddersfield je prestižní škola, která patří mezi školy s nejlepším uplatněním studentů na trhu práce ve Velké Británii.

Kontaktní osoba pro administrativní záležitosti
Kontaktní osoba pro akademické záležitosti

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.