Základy práva „O“
+ práce s právními informacemi
+ jak pracovat s judikaturou

Pro koho

Kurz je určen především pro studenty ESF, kteří mají zájem prohloubit si znalosti teoretických základů státu a práva, současně se i seznámit se zdroji právních informací. Zájemci se mohou seznámit s právním informačním systémem ASPI a s jeho pomocí se naučit efektivněji pracovat s právními informacemi.

Cíl

Absolvování kurzu přispěje k získání dovedností pro úspěšné zvládnutí vstupního testu pro výuku předmětu „Základy práva“, ale i k úspěšnému zvládnutí dalšího studia na ESF MU.

Photo from Pexels

Obsah

I. Základy teorie státu a práva
  • Pojem státu a práva. Vztah státu a práva. Funkce státu.
  • Systém (struktura) práva. Právo jako normativní systém. Prameny práva. Formy práva. Formální prameny práva. Formální prameny práva. Právní normy.
  • Judikatura a terminologické upřesnění.
  • Vybrané prvky právních zdrojů a práce s nimi.
  • Problematické jevy a prvky při určování pramene práva.
II. Vztah ekonomie a práva
III. Jak efektivněji pracovat s právními informacemi pomocí ASPI (právního informačního systému).
Kontakt

V případě zájmu o účast v kurzu nás kontaktujte:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.