Veřejné zakázky – základní instituty

Proč?

Zadávání veřejných zakázek představuje jeden ze způsobů vynakládání veřejných prostředků v souladu se zásadou 3E (efektivnost, hospodárnost, účelnost).

Moduly

  1. Submodul „Veřejné zakázky z pohledu uchazeče“
  2. Submodul „Veřejné zakázky z pohledu zadavatele“
  3. Submodul „Veřejné zakázky z pohledu kontrolních orgánů“
Photo from Pexels

Obsah

Semináře jsou koncipovány modulově, kdy v rámci základního společného modulu „Veřejné zakázky – základní instituty“ jsou vysvětleny základní pojmy, struktura veřejného zadávání včetně nadnárodních a národních pramenů právní úpravy, základní zásady, druhy řízení, obecné postupy veřejného zadávání. Na tento základní společný modul navazuje problematika veřejných zakázek z pohledu jednotlivých aktérů veřejného zadávání: uchazeče o získání veřejné zakázky, zadavatele vynakládajícího veřejné prostředky za realizaci veřejné zakázky a kontrolních orgánů správních a soudních dozorujících dodržování stanovených pravidel. Jednotlivé submoduly tak zájemci mohou absolvovat v závislosti na charakteru svého změření a zájmu. Látka každého semináře je ilustrována na konkrétních rozhodnutích soudů a kontrolních orgánů (zejména Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže).

Kontakt

V případě zájmu o účast v kurzu nás kontaktujte:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.