SCRUM LEGO® GAME – úvod do agilní metodiky řízení projektů

Vybudujte společnými silami ideální město nebo dovolenkový resort z Lega!

Pro koho

Kurz pro všechny, kteří se chtějí zábavnou formou seznámit se základními principy SCRUMu.

Ideální zejména pro ty, kteří:

 

Cíl

Klíčové oblasti, které simulační hra demonstruje a ve kterých se zlepšují dovednosti účastníků:

komunikace se zákazníkem,
spolupráce členů týmu,
spolupráce týmů,
správná definice cíle,
práce s časem, efektivita práce, plánování práce.

 

Cena

2500 Kč bez DPH/osoba nebo

35 000 Kč bez DPH za celou skupinu.

Photo from Pexels

Obsah

Stručně

metodiky projektového řízení – k čemu a proč?
agile vs. waterfall – který přístup vybrat?
SCRUM game s využitím LEGO® (úvod, simulační hra, zhodnocení získaných klíčových poznatků a dovedností)

Délka trvání 4 hodiny. Nejsou vyžadovány žádné vstupní znalosti z oblasti agilního projektového řízení. Min. počet účastníků 10, max. počet účastníků 25.

Pro ty, kteří chtějí vědět víc: Jak hra probíhá a co Vám přinese?

Na začátku si řekneme něco o agilních metodikách projektového řízení, jak vznikly, k čemu slouží a kdy se hodí je použít. Pak už se pustíme do instrukcí k simulační hře, rozdělíme se do týmů, zvolíme SCRUM mastery a začneme budovat z Lega. Vyzkoušíme si, jak fungují jednotlivé fáze SCRUMU a pokusíme se dodat zákazníkovi jeho vysněný produkt. Na závěr probereme klíčové získané vědomosti a dovednosti (tvrdé i měkké) a propojení jednotlivých částí hry s reálnými situacemi.

Jde o simulaci, která samozřejmě plně nenahradí realitu. Dokáže ale reálně ukázat klíčové principy, na kterých je SCRUM založen, a zažijeme typické problémy, které se při využití SCRUMu objevují. Zážitek ze simulační hry pomůže pochopit nejen, jak SCRUM funguje, ale zejména podstatu některých problémů, se kterými se lze při použití SCRUMu setkat. S pomocí lektorů pak budeme hledat možná řešení použitelná v reálných projektech.

Kontakt

V případě zájmu o účast v kurzu nás kontaktujte:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.