Mgr. Bc. David Póč

ředitel strategického projektu MU 2021+ – Kancelář prorektora pro rozvoj, legislativu a informační technologie


kancelář: 608
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4492
e‑mail:
Životopis

Strukturovaný životopis

Identifikace osoby
 • Mgr.Bc.David Póč
Pracoviště
 • Oddělení pro strategii a rozvoj
  Katedra veřejné ekonomie
  Ekonomicko-správní fakulta MU Brno
  Lipová 41 a, 602 00 BRNO
Funkce na pracovitišti
 • Vedoucí oddělení
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2006: vysokoškolské, veřejná ekonomie, Bc., MU Brno, Ekonomicko-správní fakulta, zaměření: využití strukturálních fondů v oblasti lidských zdrojů
 • 2004:vysokoškolské, European Union Studies Certificate, Valdosta State University USA, Faculty of Arts and Sciences, zaměření: politická ekonomie EU
 • 2004: vysokoškolské, historie - filozofie, Mgr., UP Olomouc, Filozofická fakulta, zaměření: integrační proces EU
Přehled zaměstnání
 • 2007 - dosud: MU Brno, Ekonomicko-správní fakulta, Oddělení pro strategii a rozvoj, vedoucí oddělení
 • 2006 - dosud: MU Brno, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra veřejné ekonomie, student doktorského studia
 • 2005 - 2006: MU Brno, Ekonomicko - správní fakulta, člen řešitelského týmu - Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK
Pedagogická činnost
 • Ekonomicko-správní fakulta MU:
 • Kontrola ve veřejném sektoru I.
 • Kontrola ve veřejném sektoru II.
 • Praxe
 • Marketing ve veřejném sektoru
 • Transformation of the Public Sector
 • Studentský podnikatelský inkubátor
 • Fakulta sociálních studií MU:
 • Nestátní neziskový sektor
  Vedení diplomových prací na MU:
 • Vedení bakalářských a diplomových prací z oblasti veřejných zakázek,kontrolních mechanismů ve veřejném sektoru,strategického řízení v oblasti rozvoje lidských zdrojů na úrovni obcí a krajů,čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2005 - dosud: Strategie rozvoje lidských zdrojů 2006 - 2016 (Jihomoravský kraj)
 • 2009 - dosud: Problematika veřejných zakázek malého rozsahu a podlimitních na městských částech
 • 2006 - 2008: Podpora studentských praxí a stáží na vysokých školách (Rozvojový projekt MŠMT ČR)
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2004: roční pobyt na Valdosta State University,Faculty of Arts and Sciences - USA (zaměření na politickou ekonomii)
 • 2002: půlroční studium na Rijksuniversiteit Groningen,Groningen,Holandsko (program ERASMUS)
 • 23. 6. 2007 – 30. 6. 2007: Institute for Studies on Economics and Employment, Iseo, ITA
  • Hlavními tématy přednášek byly problematika udržitelnosti sociálního státu v Evropské unii či otázka rozvoje lidských zdrojů v Evropě. Jedinečnost týdenní letní školy byla zdůrazněna skutečností, že hlavními přednášejícími (ale i diskutujícími) byli dva nositelé Nobelovy ceny za ekonomii – prof. Robert M. Solow z MIT (1987, za teorie ekonomického růstu) a prof. Vernon L. Smith z George Mason University (2002, za tzv. experimentální ekonomii). Kromě nich bylo možné během týdne vyslechnout i přednášky dalších předních ekonomů z celého světa.
Universitní aktivity
 • 2006 - 2008: Koordinátor rozvojového projektu na MU - Podpora praxí a stáží do studijních programů na MU
 • 2008 - dosud: Koordinátor rozvojového projektu na ESF MU - Podpora internacionalizace a přípravy evropských projektů
Mimouniversitní aktivity
 • 2006 - dosud: člen Board of Advisors AISEC Brno
 • 2005 - dosud: konzultace pro starosty malých obcí v Olomouckém kraji pro oblast využití finančních prostředků ze strukturálních fondů
 • 2010 - dosud: člen Komise pro rozvoj, obec Křenovice
Vybrané publikace
 • PÓČ, David a Lada HEYDOVÁ. Regional Economic Development in the new EU Member States - Role of Higher Education Institutions as Important Stakeholders. In Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce. 1.vydání. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2008, s. 111-116. ISBN 978-80-7248-466-9. info
 • PÓČ, David. Realizace praxí a stáží ve vybraných zemích EU a světa. In Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 1-9. ISBN 978-80-210-4482-1. URL info
 • PÓČ, David. Analýza přístupu nestátních neziskových organizací k finančním prostředkům ze strukturálních fondů využitelných pro rozvoj lidských zdrojů. In MendelNet 2007 (Evropská vědecká konference posluchačů doktorského studia). 1.vydání. Brno: Petr Novák – Gimli, 2007, s. 172-179. ISBN 978-80-903966-6-1. URL info
 • PÓČ, David. Využití strukturálních fondů pro podporu strategického řízení v oblasti lidských zdrojů na úrovni krajů. In Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů – Nové výzvy. 1.vydání. Ostrava: VŠB-TUO,Ekonomická fakulta, 2007, s. 283-290. ISBN 978-80-248-1457-5. URL info
 • PÓČ, David a Eduard BAKOŠ. Recent trends in the curricula development on the higher education institutions in the Czech Republic. In Learning Together:Reshaping higher education in a global age. 1.vydání. Londýn: University of London,Institute of Education, 2007, s. 40-55. URL info
 • PÓČ, David. Contribution of higher education sector to the regional development in the Czech Republic. In Advancing the European Education Agenda. 1.vydání. Cambridge: European Education Policy Network, 2007, 12 s. info
 • PÓČ, David a Eduard BAKOŠ. Využití Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro rozvoj lidských zdrojů na úrovni Jihomoravského kraje. In Česká ekonomika v procesu globalizace. 1.vydání. Brno: ESF MU, 2006, s. 115-122, 7 s. ISBN 80-210-4086-6. info
 • BAKOŠ, Eduard, David PÓČ a Jan BINEK. Lidské zdroje. Procesy, struktury a dokumenty. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čenek, s. r. o., 2006, 150 s. Referenční příručka. ISBN 80-7380-013-6. info

29. 7. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.