Ing. Markéta Novotná, Ph.D.

proděkanka pro internacionalizaci Ekonomicko-správní fakulty


kancelář: 432
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1784
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Markéta Novotná, Ph.D.
  researchgate.net/profile/Marketa-Novotna-4
  linkedin.com/in/markéta-novotná-187a23b3
Pracoviště
 • Katedra regionální ekonomie
  Ekonomicko-správní fakulta
  Masarykova univerzita
  Lipová 41a
  602 00 Brno-Pisárky
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
 • proděkanka pro internacionalizaci
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014-2018: doktorský stupeň, obor Veřejná ekonomie, Ph.D., ESF MU
 • 2012-2014: magisterský stupeň, obor Regionální rozvoj a správa, Ing., ESF MU
 • 2009-2012: bakalářský stupeň, obor Regionální rozvoj a cestovní ruch, Bc., ESF MU
Přehled zaměstnání
 • 2023-dousd: ESF MU, proděkanka pro internacionalizaci
 • 2018–dosud: ESF MU, odborná asistentka
 • 2016–2018: ESF MU, asistentka
 • 2015–2018: CEITEC, finanční manažerka
 • 2013–2015: CEITEC, asistentka projektu
 • 2007–2013: Městské kulturní středisko Třebíč, průvodkyně památkami UNESCO
Pedagogická činnost
 • ESF:MKR_UDCR Udržitelný cestovní ruch
 • ESF:MPR_UDCR Udržitelný cestovní ruch
 • ESF:MKR_PRCR Projekty cestovního ruchu
 • ESF:MPR_PRCR Projekty cestovního ruchu
 • ESF:BPR_CERU Cestovní ruch
 • ESF:MKR_MVRR Metody výzkumu v regionálním rozvoji
 • ESF:MPR_MVRR Metody výzkumu v regionálním rozvoji
 • ESF:MKR_MRMR Management rozvoje měst a regionů
 • ESF:MPR_MRMR Management rozvoje měst a regionů
 • ESF:MKR_ROVE Rozvoj venkova
 • ESF:MPR_ROVE Rozvoj venkova
 • ESF:BKR_URMR Udržitelný rozvoj měst a regionů
 • ESF:BPR_EKGE Ekonomická a aplikovaná geografie
 • ESF:CORE082 Smart city a kvalita života ESF:BKR_SCSD Smart Cities a Smart Destination
 • ESF:MPR_TSCC Tourism Sustainability and Climate Change
 • ESF:MPR_QQRM Qualitative and Quantitative Research Methods
 • ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development
 • ESF:BPR_AENE Environmental Economy and Sustainable Development
Vědeckovýzkumná činnost
 • Externí projekty
 • 2020-2022: TAČR / ÉTA (TL03000230):
 • Institucionalizace metropolitní spolupráce jako faktor zvýšení motivace obcí ke spolupráci v metropolitních oblastech (TL03000230)
 • 2018-2022: MMŠMT / OP VVV (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430):
 • Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430)
 • 2017-2022: MŠMT / OP VVV (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002596):
 • Tvorba výzkumně zaměřeného doktorského studijního programu Regionální ekonomie (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002596)
 • Interní projekty - výběr
 • Smart city and kvalita života (MUNI/CORE/0491/2023)
 • Specifické faktory konkurenceschopného rozvoje na regionální a lokální úrovni (MUNI/A/1406/2021)
 • Projevy overtourismu a jejich hodnocení z hlediska pilířů udržitelnosti (MUNI/A/1561/2020)
 • Projektově orientovanou výukou k posílení udržitelnosti (MUNI/FR/1104/2019)
 • Proměny peri-urbánního prostředí v důsledku společensko-ekonomických trendů v cestovním ruchu (MUNI/A/1033/2019)
 • Modernizace předmětu Politiky cestovního ruchu (MUNI/FR/1231/2018)
 • Nové trendy rozvoje venkova (MUNI/FR/1243/2018)
 • Udržitelnost destinace pod tlakem globálních trendů v cestovním ruchu (MUNI/A/1166/2018)
Akademické stáže
 • 2023: výměnný pobyt na University of Pécs, Maďarsko
 • 2023: výzkumný pobyt na University of Wroclaw, Polsko
 • 2022: odborný kurz na Atlantic Language school Galway, Irsko
 • 2022: výzkumný pobyt na University of Wroclaw, Polsko
 • 2021: výzkumný pobyt na University of Wroclaw, Polsko
 • 2019: mezinárodní letní škola na University of Split, Chorvatsko
 • 2019: výzkumný pobyt na Komenského univerzitě v Bratislavě, Slovensko
 • 2018: mezinárodní letní škola na University of Split, Chorvatsko
 • 2018: školení H2020 Master of Finance and Administration, Nizozemsko
Univerzitní aktivity
 • od r. 2023: členka Akademického senátu ESF MU
 • od r. 2021: členka Disciplinární komise ESF MU
 • od r. 2021: členka Společné programové rady (programy Management měst a regionů, Regionální rozvoj a cestovní ruch a Regionální rozvoj)
 • zapojení do popularizace vědy a aktivit Noci vědců, MjUNI, U3V
Mimouniverzitní aktivity
 • od r. 2022: členka Scientific Board for CITUR International Tourism Congress (University of Lodz; Instituto Politécnico de Bragança)
 • od r. 2016: členka The Association for Tourism and Leisure Education (ATLAS)
 • externí hodnotitelka TA ČR
Ocenění vědeckou komunitou
 • Cena děkana za vynikající disertační práci (2018)
Vybrané publikace
 • NOVOTNÁ, Markéta, Petr HALÁMEK a Dominika TÓTHOVÁ. Spa Industry Resilience in Changing External Conditions: Nexus Between Tourist Attractiveness and Fiscal Policy (accepted). Tourism and Hospitality Management. Croatia: University of Rijeka, Faculty of Tourism & Hospitality Management, Opatija, 2024, roč. 30, č. 3. ISSN 1330-7533. odkaz na webovou stránku časopisu info
 • NOVOTNÁ, Markéta, Helena KUBÍČKOVÁ a Josef KUNC. Beyond the Buzzwords: Rethinking Sustainability in Adventure Tourism through Real Travellers Practices. Journal of Outdoor Recreation and Tourism-Research Planning and Management. Netherlands: Elsevier, 2024, roč. 46, June, s. 1-4. ISSN 2213-0780. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jort.2024.100744. odkaz na webovou stránku časopisu info
 • KUNC, Josef, Dominik SIKORSKI, Markéta NOVOTNÁ, Pawel BREZDEŃ, Dariusz ILNICKI, Petr TONEV a Aneta MAREK. Industrial legacy towards modern urban environment: a comparative study of Wroclaw and Brno. Bulletin of Geography. Socio-economic Series. POLAND: NICOLAUS COPERNICUS UNIV TORUN, 2023, Neuveden, č. 61, s. 71-92. ISSN 1732-4254. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.12775/bgss-2023-0026. stránka na výstup na stránce vydavatele info
 • KRIŽAN, František, Kristína BILKOVÁ, Markéta NOVOTNÁ, Josef KUNC a Petra HENCELOVÁ. Consumer perception of food value: A comparative study of global supermarkets and local farmers' markets in Slovakia. Moravian Geographical Reports. WARSAW: SCIENDO, 2023, roč. 31, č. 4, s. 184-193. ISSN 1210-8812. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/mgr-2023-0017. stránka na výstup na stránce vydavatele info
 • KRIŽAN, František, Josef KUNC, Kristína BILKOVÁ a Markéta NOVOTNÁ. Transformation and Sustainable Development of Shopping Centers: Case of Czech and Slovak Cities. Sustainability. Basel (Switzerland): MDPI, 2022, roč. 14, č. 1, s. 1-19. ISSN 2071-1050. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/su14010062. odkaz na web časopisu info
 • NOVOTNÁ, Markéta a Josef KUNC. Consuming Luxury Tourism – Differences in Consumption Patterns in the Czech Market. Online. In Anupama S. Kotur, Saurabh Kumar Dixit. The Emerald Handbook of Luxury Management for Hospitality and Tourism. First edition. Bingley: Emerald Publishing Limited, 2022, s. 125-144. Handbook. ISBN 978-1-83982-901-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1108/978-1-83982-900-020211006. odkaz na knihu odkaz na kapitolu odkaz na knihu google.books info
 • KUNC, Josef, František KRIŽAN, Markéta NOVOTNÁ, Kristína BILKOVÁ, Tamás SIKOS T., Dariusz ILNICKI a Ryan WYETH. Thirty years of retail transformation in V4 countries. Online. First edition. Polsko: De Gruyter Poland Sp. z o.o., 2022, 200 s. ISBN 978-83-67405-05-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/9788367405065. URL info
 • NOVOTNÁ, Markéta a Josef KUNC. Balloon Tourism. Online. In Dimitrios Buhalis. Encyclopedia of Tourism Management and Marketing. 1. vyd. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2022, s. 251-254. Geography, Planning & Tourism Encyclopedia. ISBN 978-1-80037-747-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4337/9781800377486.balloon.tourism. odkaz na kapitolu info
 • NOVOTNÁ, Markéta a Josef KUNC. In focus 7 – hot air ballooning in the Czech Republic. Online. In Marina Novelli, Joseph M. Cheer, Claudia Dolezal, Adam Jones, Claudio Milano. Handbook of Niche Tourism. 1. vyd. Cheltenham (UK): Edward Elgar Publishing, 2022, s. 422-424. Research Handbooks in Tourism. ISBN 978-1-83910-017-8. odkaz na knihu info
 • NOVOTNÁ, Markéta, Helena KUBÍČKOVÁ a Josef KUNC. Outdoor excitement in homeland? Opportunities and threats to balloon tourism in the Czech Republic during the coronavirus outbreak. Journal of Outdoor Recreation and Tourism. Amsterdam: Elsevier, 2021, roč. 36, December, s. 1-5. ISSN 2213-0780. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jort.2021.100424. personalized Share Link info
 • ŠAUER, Martin, Jiří VYSTOUPIL, Markéta NOVOTNÁ a Krzysztof WIDAWSKI. Central European tourist flows: Intraregional patterns and their implications. Moravian Geographical Reports. SCIENDO, 2021, roč. 29, č. 4, s. 278-291. ISSN 1210-8812. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/mgr-2021-0020. URL odkaz na web časopisu info
 • KUNC, Josef, Petr TONEV, Markéta NOVOTNÁ, Petr ŠAŠINKA, Zdeněk DVOŘÁK, Soňa RASZKOVÁ a Aneta KRAJÍČKOVÁ. Size matters: Development and cooperation of municipalities in the Brno metropolitan area (Czech Republic). Geografia Cassoviensis. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, roč. 15, č. 2, s. 204-217. ISSN 1337-6748. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33542/GC2021-2-06. odkaz na článek odkaz na web časopisu info
 • KUNC, Josef, Vlastimil REICHEL a Markéta NOVOTNÁ. Modelling Frequency of Visits to the Shopping Centres as a Part of Consumer´s Preferences: Case Study from the Czech Republic. International Journal of Retail & Distribution Management. Emerald Group Publishing Ltd., 2020, roč. 48, č. 9, s. 985-1002. ISSN 0959-0552. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1108/IJRDM-04-2019-0130. URL info
 • NOVOTNÁ, Markéta a Josef KUNC. Luxury tourists and their preferences: Perspectives in the Czech Republic. Tourism : An International Interdisciplinary Journal. Institute for Tourism, Zagreb, 2019, roč. 67, č. 1, s. 90-95. ISSN 1332-7461. URL info
 • NOVOTNÁ, Markéta a Andrea HOLEŠINSKÁ. Behaviour of Stakeholders in Different Destination Networks – Three Cases from the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendel University in Brno, Czech Republic, 2019, roč. 67, č. 2, s. 535-544. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.11118/actaun201967020535. URL info
 • NOVOTNÁ, Markéta, Bohumil FRANTÁL, Josef KUNC a Helena KUBÍČKOVÁ. Special Interest Tourism in the Czech Republic: Introduction and Overview. Czech Journal of Tourism. Masarykova univerzita, 2019, roč. 8, č. 1, s. 49-63. ISSN 1805-3580. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/cjot-2019-0004. URL info
 • ŠAUER, Martin a Markéta NOVOTNÁ. Tourist Flows between Central European Metropolises (in the Context of Metropolisation Processes). Geographia Technica. Cluj University Press, 2018, roč. 13, č. 2, s. 125-137. ISSN 1842-5135. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21163/GT_2018.132.10. URL info

16. 1. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.