Ing. Dominika Tóthová, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra regionální ekonomie


kancelář: 430a
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7438
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Dominika Tóthová, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra regionální ekonomie a správy
  Institut pro udržitelnost a cirkularitu
  Ekonomicko-správní fakulta MU
  Lipová 41a
  602 00 Brno-Pisárky
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2019: Ph.D.
  Ekonomicko–správní fakulta Masarykovy univerzity
  Program: Hospodářská politika a správa
  obor: Veřejná ekonomie

  2012: Ing.
  Ekonomicko–správní fakulta Masarykovy univerzity
  Program: Hospodářská politika a správa; obor: Regionální rozvoj a správa; titul: Ing.

  2006: maturitní zkouška
  čtyřleté všeobecné studium, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno
Přehled zaměstnání
 • 2020 – dosud: ESF MU, odborný asistent
 • 2013 – 2019: ESF MU, asistentka
Pedagogická činnost
 • Environmentální ekonomie a udržitelný rozvoj
 • Ekonomické koncepty životního prostředí
 • Environmental Economy and Sustainable Development
 • Green City
 • Ekonomika životního prostředí a technické infrastruktury
 • Politika a ideologie životního prostředí
 • Evropská unie a právo
 • Evropská unie - instituce a právo
 • Impacts of the Transformation on the Regional Development in the Czech Republic

 • vedení bakalářských a diplomových prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2021–2026: Technologická agentura ČR / Prostředí pro život - Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost
 • 2021–2024: Ministerstvo životního prostředí ČR / Státní fond životního prostředí ČR - Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna
 • 2022–2023: MUNI - Economic consequences of personal exposure to air pollution
 • 2022–2023: MUNI - Klimatický plán pro MAS Slavkovské bojiště
 • 2022–2023: MUNI - Ekonomické souvislosti udržitelného rozvoje
 • 2022–2022: MUNI - Řízení obcí, místní veřejné služby a faktory jejich efektivnosti
 • 2018–2021: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR / INTERREG V-A Rakousko-ČR (2014-2020) - Hydrotermální potenciál oblasti (HTPO) 2018–2021: TAČR/Éta - Analýza potenciálu Jihomoravského kraje ve vztahu k oběhovému hospodářství
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2021 Cena rektora za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let, oblast ekonomie a informatiky (Masarykova univerzita)
 • 2021 Cena děkana za nejlepší výsledek se společenskou relevancí (Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta)
 • 2020 Cena děkana pro mladé vědecké pracovníky do 35 let - 1. místo (Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta)
 • 2020 Cena děkana za nejlepší publikaci (Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta)
Vybrané publikace
 • TÓTHOVÁ, Dominika a Mária HEGLASOVÁ. Measuring the environmental sustainability of 2030 Agenda implementation in EU countries: How do different assessment methods affect results? Journal of Environmental Management. London: Elsevier, 2022, roč. 322, November, s. 1-8. ISSN 0301-4797. doi:10.1016/j.jenvman.2022.116152. URL info
 • TÓTHOVÁ, Dominika, Jana SOUKOPOVÁ a Stanislav ČURDA. Potenciál a ekonomické aspekty přechodu na oběhové hospodářství obcí ČR – případová studie čtyř měst Jihomoravského kraje. Waste Forum. Czech Republic: Czech Environment Management Center, 2022, Neuveden, č. 3, s. 238-248. ISSN 1804-0195. URL info
 • TÓTHOVÁ, Dominika a Jana SOUKOPOVÁ. The Financial Burden of Acute Nasopharynx and Acute Bronchitis of Children from Different Perspectives: The Cost-Of-Illness Study in the Czech Republic. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration. University of Pardubice, 2021, roč. 29, č. 3, s. 1-14. ISSN 1211-555X. doi:10.46585/sp29031414. URL info
 • TÓTHOVÁ, Dominika. Respiratory diseases in children and air pollution - the Cost-Of-Illness assessment in Ostrava city. Central European Journal of Public Policy. 2020, roč. 14, č. 1, s. 43-56. ISSN 1802-4866. doi:10.2478/cejpp-2020-0003. URL info
 • PAŘIL, Vilém a Dominika TÓTHOVÁ. Assessment of the burden on population due to transport-related air pollution: The Czech core motorway network. Journal of Cleaner Production. Amsterdam: Elsevier, 2020, roč. 275, December, s. 1-14. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.jclepro.2020.123111. Journal of Cleaner Production info
 • PAŘIL, Vilém a Dominika TÓTHOVÁ. Assessment of Express Road Infrastructure Conflicts with Residential Area in View of Air Pollution. In ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY RESEARCH PROVIDING INFORMATION FOR DECISION MAKING: YOUNG SCHOLARS' PERSPECTIVE. 2015. vyd. Prague: Litomysl Seminar Publishing, 2015. s. 86-98. ISBN 978-80-86709-22-2. info

8. 12. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.