doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Vysoká škola ekonomická v Praze, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Obor řízení Veřejná ekonomie
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 8. 4. 2014
Datum ukončení řízení 1. 5. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Ekonomie životního prostředí na rozcestí
Oponenti habilitační práce doc. Ing. Eva Romančíková, CSc. (Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave)
prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc. (Český statistický úřad)
doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. (Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze, Katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství)
Přednáška pro odbornou veřejnost 22. 1. 2015
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. (MU, Ekonomicko-správní fakulta)
Členové prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné)
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. (UP v Olomouci, Přírodovědecká fakulta)
doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. (VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví)
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (MU, Ekonomicko-správní fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 16. 2. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.