Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra financí


korespondenční adresa:
Lipová 507/41a, 602 00 Brno

kancelář: pav. 08/03016b
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5180
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.
Pracoviště
 • Ekonomicko-správní fakulta
  Masarykova Univerzita
  Lipová 41a
  602 00 Brno
 • Přírodovědecká fakulta
  Masarykova Univerzita
  Kotlářská 2
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent, katedra Financí
 • Odborný asistent, oddělení Aplikované matematiky a statistiky
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2015: Ph.D. Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování, PřF MU Brno
 • 2010: Mgr. Finanční matematika, PřF MU Brno
Přehled zaměstnání
 • 2015 - dosud: Odborný asistent, Oddělení aplikované matematiky a statistiky, PřF MU, Brno
 • 2015 - dosud: Odborný asistent, Katedra Financí, ESF MU, Brno
 • 2014 - 2015: Asistent, Oddělení aplikované matematiky a statistiky, PřF MU, Brno
 • 2012 - 2015: Asistent, Katedra Financí, ESF MU, Brno
Pedagogická činnost
 • Pojistná matematika, Finanční matematika, Teorie portfolia, Spojité modely a statistika, Kapitoly z pojistné matematiky
Vědeckovýzkumná činnost
 • Matematické modely v pojistné matematice
 • Matematické modely ve finanční matematice
Akademické stáže
 • 10/2015 - 9/2016 Multi-ITN STRIKE - Novel Methods in Computational Finance - Experienced Researcher (ER), Fakulta matematiky, fyziky a výpočetní techniky, Komenského univerzita, Bratislava, Slovensko
Vybrané publikace
 • ZLATOŠOVÁ, Silvie. A Non-asymptotic Automobile Bonus-malus System with Varying Transition Rules. Online. In Josef Nešleha Lukáš Marek Miroslav Svoboda Zuzana Rakovská. EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS 2019. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 650-655. ISBN 978-80-210-9338-6. URL info
 • ZLATOŠOVÁ, Silvie. The influence of interest rate on insurance companies. In Jana Kotlebová. Proceedings of the 9th International Conference on Currency, Banking and International Finance. Bratislava: Ekonóm, 2017, s. 287-294. ISBN 978-80-225-4362-0. info
 • ZLATOŠOVÁ, Silvie a Lenka KŘIVÁNKOVÁ. Modelling Counterparty Credit Risk in Czech Interest Rate Swaps. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, roč. 65, č. 3, s. 1015-1022. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.11118/actaun201765031015. URL info
 • ZLATOŠOVÁ, Silvie a Dagmar LINNERTOVÁ. The influence of a low interest rate on life insurance companies. In Krajicek, J; Nesleha, J; Urbanovsky, K. European Financial System 2016, Proceedings of the 13th Internatonal Scientific Conference,. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 294-299. ISBN 978-80-210-8308-0. info
 • KAFKOVÁ, Silvie. Bonus-Malus Systems in Vehicle Insurance. In Iacob, AI. Procedia Finance and Economics. Amsterdam: Elsevier B.V., 2015, s. 216-222. ISSN 2212-5671. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00354-8. info
 • KAFKOVÁ, Silvie. A Comparison of Several Bonus Malus Systems. Online. In Cetin Bektas. Procedia Economics and Finance. 2015. vyd. Amsterdam: Elsevier B.V., 2015, s. 188-193. ISSN 2212-5671. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00918-1. info
 • LINNERTOVÁ, Dagmar a Silvie KAFKOVÁ. Cross-sectional Analysis of Short Sale Determinants in the US Market Sectors. In Kajurova, V Krajicek, J. EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS 2015: PROCEEDINGS OF THE 12TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. BRNO: MASARYKOVA UNIV, 2015, s. 367-374. ISBN 978-80-210-7962-5. URL info
 • KAFKOVÁ, Silvie, Lenka KŘIVÁNKOVÁ a Marie LEVÁKOVÁ. Survival Analysis of Patients with Brain Tumour. In Jiří Zelinka, Martin Řezáč. Mathematical Models and Financial Mathematics. Book of short papers. Brno: Masaryk University, 2014, s. 27-33. ISBN 978-80-210-6648-9. info
 • KAFKOVÁ, Silvie. Actuarial Approaches to Vehicle Insurance. In Jiří Zelinka, Martin Řezáč. Mathematical Models and Financial Mathematics. Book of short papers. Brno: Masaryk University, 2014, s. 21-25. ISBN 978-80-210-6648-9. info
 • KAFKOVÁ, Silvie a Lenka KŘIVÁNKOVÁ. Generalized Linear Models in Vehicle Insurance. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Mendelova univerzita v Brně, 2014, roč. 62, č. 2, s. 383-388. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.11118/actaun201462020383. URL info
 • KAFKOVÁ, Silvie. Relative premium in vehicle insurance. In Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček. European financial systems 2014. Proceedings of the 11th international scientific conference. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 295-299. ISBN 978-80-210-7153-7. info
 • KAFKOVÁ, Silvie. Efficiency of bonus-malus system. In Ing. Miroslav Čulík, Ph.D. ŘÍZENÍ A MODELOVÁNÍ FINANČNÍCH RIZIK. Ostrava, Czech Republic: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra financí, 2014, s. 323-328. ISBN 978-80-248-3631-7. info
 • KAFKOVÁ, Silvie. The Aggregate Claim amount. In Jiří Zelinka, Martin Řezáč. Financial Mathematics in Practice II, Book of short papers. Brno: Masaryk University, 2013, s. 36-41. ISBN 978-80-210-6176-7. info
 • KAFKOVÁ, Silvie. Credibility Theory and Its Using In Insurance Practice. In Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček. European Financial Systems 2013. Proceedings of the10th International Scientific Conference. Brno: Masaryk University, 2013, s. 153-157. ISBN 978-80-210-6294-8. info
 • KAFKOVÁ, Silvie a Lenka KŘIVÁNKOVÁ. The Vasicek Model and Estimation of its Parameters. In Workshop of the Jaroslav Hájek Center and Financial Mathematics in Practice I, Book of short papers. Brno: Masaryk University, 2012, s. 24-29. ISBN 978-80-210-5778-4. info
 • KAFKOVÁ, Silvie. The Ho-Lee Short Interest Rate Model. In Šárka Hošková-Mayerová, Jaromír Kuben, Radovan Potůček, Pavlína Račková, Jiří Jánský. 7. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí : Sborník příspěvků část 1 - matematika. Brno: Univerzita obrany, 2011, s. 213-218. ISBN 978-80-7231-815-5. info

30. 7. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.