Ing. Monika Jandová, Ph.D.

prorektorka pro personální politiku, celoživotní vzdělávání a udržitelnost Masarykovy univerzity


kancelář: 328
Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1019
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Monika Jandová, Ph.D. *1979
Pracoviště
 • Katedra ekonomie
  Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity
  Lipová 41a
  659 79 Brno
Funkce na pracovišti
 • Prorektorka pro personální politiku, celoživotní vzdělávání a udržitelnost MU
 • Odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011: Ph.D., Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, obor: Hospodářská politika
 • 2003: Ing., Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, obor: Obchodní podnikání
Přehled zaměstnání
 • 2015-dosud: manažerka mezinárodních aktivit Institutu pro dopravní ekonomii, geografii a politiku
 • 2011-dosud: odborný asistent na katedře ekonomie
 • 2009-2011: asistent na katedře ekonomie
 • 2005-2011: odborný pracovník Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Pedagogická činnost
 • Základy ekonomie
  Ekonomický styl myšlení
  Economic Policy

  vedení bakalářských a diplomových prací
  člen státních zkušebních komisí
Vědeckovýzkumná činnost
 • Výzkumná oblast: dopravní ekonomie

  Účast na velkých projektech:
  "Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace" 2018-2022 EU-OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430 - člen řešitelského týmu
  "Governance of the Interoperability Framework for Rail and Intermodal Mobility" 2016-2018 Horizon2020 Shift2Rail - člen řešitelského týmu
Akademické stáže
 • 2023 - University of Leeds, Faculty of Environment, Institute of Transport Studies (visiting researcher)
Universitní aktivity
 • - Proděkanka pro internacionalizaci ESF MU (2020-2023) - Člen zaměstnanecké komory akademického senátu ESF MU (2014-2016)
Vybrané publikace
 • PITTMAN, Russell, Monika JANDOVÁ, Marcin KRÓL, Larysa NEKRASENKO a Tomáš PALETA. The effectiveness of EC policies to move freight from road to rail: Evidence from CEE grain markets. RESEARCH IN TRANSPORTATION BUSINESS AND MANAGEMENT. AMSTERDAM: ELSEVIER, 2020, roč. 37, č. 37, s. 1-15. ISSN 2210-5395. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.rtbm.2020.100482. URL info
 • TOMEŠ, Zdeněk, Martin KVIZDA, Monika JANDOVÁ a Václav REDERER. Regulatory challenges of open-access passenger competition in the Czech Republic. In Matthias Finger and Juan Montero. Handbook on Railway Regulation. Concepts and Practice. 1. vyd. UK: Edwrad Elgar Publishing, 2020, s. 105-119. Handbook Series. ISBN 978-1-78990-177-1. URL info
 • JANDOVÁ, Monika a Tomáš PALETA. Impact of on-track competition on public finances – The case of the Czech Republic. Journal of Rail Transport Planning & Management. 2019, roč. 12, December, s. 1-13. ISSN 2210-9706. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jrtpm.2019.100145. URL info
 • TOMEŠ, Zdeněk a Monika JANDOVÁ. Open access passenger rail services in Central Europe. Research in Transportation Economics. Elsevier, 2018, roč. 72, December, s. 74-81. ISSN 0739-8859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.retrec.2018.10.002. URL info
 • TOMEŠ, Zdeněk a Monika JANDOVÁ. Přístupy k liberalizaci osobní železniční dopravy v ČR. Acta oeconomica pragensia : vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016, roč. 24, č. 1, s. 68 - 81. ISSN 0572-3043. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18267/j.aop.499. info
 • TOMEŠ, Zdeněk, Martin KVIZDA, Monika JANDOVÁ a Václav REDERER. Open access passenger rail competition in the Czech Republic. Transport Policy. Elsevier, 2016, vol. 47, April 2016, s. 203-211. ISSN 0967-070X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2016.02.003. URL info
 • JANDOVÁ, Monika a Tomáš PALETA. Gravity Models of Internal Migration – the Czech Case Study. Národohospodářský obzor. Masarykova univerzita, 2015, roč. 2015, č. 01, s. 3-14. ISSN 1213-2446. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/revecp-2015-0008. URL info
 • JANDOVÁ, Monika a Václav REDERER. Milníky vývoje na dopravním rameni Praha–Ostrava. In Kvizda, Tomeš. Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita MuniPress, 2013, s. 77-93. ISBN 978-80-210-6425-6. info
 • TOMEŠ, Zdeněk, Libor ŽÍDEK, Petr MUSIL, Aleš FRANC, Martin CHROMEC, Soňa BALCÁRKOVÁ, Zuzana HRDLIČKOVÁ, Monika JANDOVÁ a Pavel KREJČIŘÍK. Hospodářská politika 1900-2007. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008, 262 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-002-7. info

6. 10. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.