Ing. Monika Jandová, Ph.D.


kancelář: 504
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4926
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Monika Jandová, Ph.D. *1979
Pracoviště
 • Katedra ekonomie
  Ekonomicko-správní fakulta MU
  Lipová 41a
  659 79 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011: Ph.D., ESF MU
 • 2003: Ing., ESF MU
Přehled zaměstnání
 • 2015-dosud: manažerka mezinárodních aktivit Institutu pro dopravní ekonomii, geografii a politiku
 • 2011-dosud: odborný asistent na katedře ekonomie
 • 2009-2011: asistent na katedře ekonomie
 • 2005-2011: odborný pracovník Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Pedagogická činnost
 • Základy ekonomie
  Makroekonomie pro veřejnou správu
  Ekonomická teorie pro VS
  Stáž
  Praxe

  vedení bakalářských a diplomových prací
  člen státní zkušební komise
Vědeckovýzkumná činnost
 • v rámci Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky (2005-2011)
Vybrané publikace
 • JANDOVÁ, Monika a Tomáš PALETA. Impact of on-track competition on public finances – The case of the Czech Republic. Journal of Rail Transport Planning & Management, 2019, roč. 12, č. 12, s. 1-13. ISSN 2210-9706. doi:10.1016/j.jrtpm.2019.100145. URL info
 • TOMEŠ, Zdeněk a Monika JANDOVÁ. Open access passenger rail services in Central Europe. Research in Transportation Economics, 2018, roč. 46, December, s. 74-81. ISSN 0739-8859. doi:10.1016/j.retrec.2018.10.002. URL info
 • TOMEŠ, Zdeněk a Monika JANDOVÁ. Přístupy k liberalizaci osobní železniční dopravy v ČR. Acta oeconomica pragensia : vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016, roč. 24, č. 1, s. 68 - 81. ISSN 0572-3043. doi:10.18267/j.aop.499. info
 • TOMEŠ, Zdeněk, Martin KVIZDA, Monika JANDOVÁ a Václav REDERER. Open access passenger rail competition in the Czech Republic. Transport Policy, Elsevier, 2016, vol. 47, April 2016, s. 203-211. ISSN 0967-070X. doi:10.1016/j.tranpol.2016.02.003. URL info
 • JANDOVÁ, Monika a Tomáš PALETA. Gravity Models of Internal Migration – the Czech Case Study. Národohospodářský obzor, Masarykova univerzita, 2015, roč. 2015, č. 01, s. 3-14. ISSN 1213-2446. doi:10.1515/revecp-2015-0008. URL info
 • NASH, Christopher, Zdeněk TOMEŠ a Monika JANDOVÁ. Experiences with Railway Regulation in Great Britain and the Czech Republic – Round Table Report. In Národohospodářský obzor - Review of Economic Perspectives. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 349-356, 8 s. doi:10.1515/revecp-2015-0025. URL info
 • JANDOVÁ, Monika a Václav REDERER. Milníky vývoje na dopravním rameni Praha–Ostrava. In Kvizda, Tomeš. Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita MuniPress, 2013. s. 77-93, 17 s. ISBN 978-80-210-6425-6. info
 • TOMEŠ, Zdeněk, Libor ŽÍDEK, Petr MUSIL, Aleš FRANC, Martin CHROMEC, Soňa BALCÁRKOVÁ, Zuzana HRDLIČKOVÁ, Monika JANDOVÁ a Pavel KREJČIŘÍK. Hospodářská politika 1900-2007. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008. 262 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-002-7. info

23. 11. 2019