doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.

docent – Katedra podnikové ekonomiky a managementu


kancelář: 532
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4783
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc.Ing.Petr Pirožek,Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra podnikové ekonomiky a managementu ESF MU, Lipova 41a, Brno 602 00 (částečný PP - 0,25).
Funkce na pracovišti
 • docent katedry podnikové ekonomiky a managementu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Ing. - VUT Brno, Podnikatelská fakulta 1989 – 1994, ekonomika a řízení průmyslu.
 • Ph.D. - VUT Brno, Podnikatelská fakulta 1996 – 2000, ekonomika a management podniku, téma: Možnosti akvizice podniku.
 • Doc. - VUT Brno, Podnikatelská fakulta, 2005, habilitace v oboru odvětvová ekonomika a management, téma: Management ziskových a neziskových organizací.
 • Mezioborové studium: Právnická fakulta MU Brno a VUT Brno, Podnikatelská fakulta 1993 – 1994, ekonomika a právo
Přehled zaměstnání
 • 1994 - 2015 Fakulta managementu VŠE Praha, asistent, odborný asistent, docent
 • 1997 - 2000 Koordinátor managementu zdravotnických služeb, Fakulta managementu VŠE Praha
 • 1999 - 2000 Vedoucí katedry managementu, Fakulty managementu VŠE Praha
 • 1999 - 2006 Proděkan pro vnější vztahy Fakulty managementu VŠE Praha
 • 2012 - 2020 proděkan pro vědu, výzkum, kvalitu a kvalifikace ESF MU Brno
 • 2007 - dosud docent na katedře podnikového hospodářství / podnikové ekonomiky a managementu ESF MU Brno (od 2023 úvazek 0,25)
 • 2023 - dosud docent na ústavu managementu FP VUT Brno
Pedagogická činnost
 • Zajištění předmětů na ESF MU: Odborná praxe, Mezinárodní obchod, Management, Podnikání
 • Vedení doktorandů pro obor Management na Fakultě managementu VŠE Praha (2007 - 2015 - 2 úspěšní PhD absolventi) a v oboru Podniková Ekonomika a Management na MU Brno (4 úspěšní PhD absolventi)
 • Člen zkušební komise pro SZZ a SDZ na MU Brno a VŠE Praha (2007 - 2015).
Vědeckovýzkumná činnost
 • 1.1.1999 – 31.12.2001 – vědecký pracovník na projektu Multidisciplinární přístupy k podpoře rozhodování v ekonomii a managementu – ID projektu VS96063
 • 1.4.1999 – 31.12.2003 – samostatný vědecký pracovník na výzkumném záměru fakulty s názvem Multidisciplinární podpora managementu – ID CEZ:JI8/98:311600001
 • 1.4. 1999 – 31.12.2003 spoluřešitel projektu IGA MZ ČR s názvem Studie optimalizace struktury neziskové regionální nemocnice pro správní oblast 100 000 obyvatel – č. NO5852-3/2000
 • 1.7.2006 – 31.12.2006 – řešení výzkumného úkolu v rámci projektu MATEO, realizovaného v programu INTERREG IIIC, Podprojekt E CLUE 4 MATEO - projekt byl realizován v České republice v NUTS II Jihozápad a to Regionální rozvojovou agenturou, RERA a.s.
 • 1.1. 2010 – 31.12.2010 projekt IGA VŠE s názvem Vybrané aplikace managementu ve vazbě na výkonnost organizace – č. 3/2010
 • 1.1. 2011 – 31.12.2011 projekt IGA VŠE s názvem Vybrané aplikace managementu ve vazbě na výkonnost organizace II. – č. 8/2011
 • 1.2.2012 – 31.12.2014 – samostatný vědecký pracovník na projektu GAČR s názvem Přístupy k identifikaci faktorů výkonnosti podniku s důrazem na metody výběru příznaků ve statistickém zpracování ID - GAP403/12/1557
 • 2012 - 2014 participace na řešení projektu „Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech (M00200)“ podpořeného v rámci programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika financovaného z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje.
 • 2008 - 2011 člen řešitelského týmu výzkumného centra 1M0524 Centrum výzkumu konkurenceschopnosti české ekonomiky
Akademické stáže
 • Management Kvality – studijní pobyt 1996 University of Nevada, Las Vegas
 • Management – Leadership – studijní pobyt 1997 University of Nevada, Reno
 • School of Business, Otago University, Dunedin, New Zealand - akademický pobyt 2003
Mimouniversitní aktivity
 • 2004 - 2006: Hodnotitel projektu ESF pro MPSV
 • 2004 - 2014: Hodnotitel projektů ESF OP VK - terciální vzdělávání pro MŠMT - zpravodaj a dvou projektů OP VaVPI
 • 2004 - 2015: Hodnotitel projektů OPPI - Rozvoj a Školící střediska pro MPO
 • 2006 - 2007: Spoluřešitel projektu ESF (JPD 3)" Ověření modelu transferu technologií do praxe"
 • 2016 - 2017: Hodnotitel projektů OP PIK - program Technologie
 • 2016 - 2019: Hodnotitel projektů OP VVV pro MŠMT
 • 2011 - 2018: člen oborové komise TAČR program Omega
 • 2022 - dosud: Hodnotitel projektů OP JAK pro MŠMT
 • 2022 - dosud: Hodnotitel projektů OP TAK - program Rozvoj a posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií
 • 2017 - dosud člen Expertní hodnoticí komise TAČR program ETA
 • 2023 - dosud člen kolegia odborníků program SIGMA dílčí cíl 3 a dílčí cíl 2
 • 2017 - dosud hodnotitel - ekonomické obory Národního akreditačního úřadu ČR
 • 2017 - dosud člen oborové rady PhD studia na Fakultě podnikatelské VUT Brno
 • 2023 - dosud člen oborové rady PhD studia na Provozně - ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
Ocenění vědeckou komunitou
 • MUNI Scientist Awards 2020 - Petr Pirožek contributed to the development of doctoral studies at the Faculty of Economics and Administration. Some of his activities have a university-wide impact. He was the initiator of negotiations on the policy concerning the concept of Collaborative PhD, the preparation of which he then coordinated. The result is a university-wide strategy for the cooperation of MU and partners in the application sphere on the supervision of doctoral students' dissertation theses.

19. 9. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.