Disciplinární komise Ekonomicko-správní fakulty MU

Disciplinární komise je podle zákona o vysokých školách samosprávným akademickým orgánem fakulty. Členy disciplinární komise fakulty a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty. Polovinu členů disciplinární komise fakulty tvoří studenti. Disciplinární komise projednává a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi ve věci disciplinárního přestupku studenta a splnění podmínek pro osvědčení u podmíněného vyloučení ze studia. Zasedání disciplinární komise je veřejné.

Zprávy z jednání disciplinární komise

Poslední termín zasedání disciplinární komise

Zasedání disciplinární komise ESF MU 15. června 2022

Místo jednání: Prezenčně v místnosti S305

Program jednání disciplinární komise:

  • 15:00 Ústní projednávání disciplinárního přestupku ve věci podezření z přestupku "podvádění, opisování či neoprávněné spolupráce při plnění studijních povinností" (č.j. MU-IS/157571/2022/1753754/)

 

Disciplinární komise projednala případ podezření z podvádění, opisování či neoprávněné spolupráce při plnění studijních povinností. Na základě předložených důkazů, založených zejména na výstupech z průběžného ukládání dokumentů v IS MUNI, komise rozhodla, že student spáchal disciplinární přestupek podle článku 2, odstavec 2, písmeno a), Vnitřního předpisu Ekonomicko-správní fakulty, kterým byl vydán Disciplinární řád pro studenty. Disciplinární komise se jednomyslně usnesla na návrhu, aby děkan v souladu s článkem 12, odstavce 1, písmene a) Vnitřního předpisu Ekonomicko-správní fakulty, kterým byl vydán Disciplinární řád pro studenty, svým rozhodnutím uložil sankci podmíněného vyloučení ze studia, s podmínkou, že se student v průběhu dvaceti čtyř měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o disciplinárním přestupku nedopustí dalšího disciplinárního přestupku. Návrh uložení sankce podmíněného vyloučení vychází ze závažnosti projednávaného případu, neboť se jedná o zjevné podvádění při zkoušce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.