Disciplinární komise Ekonomicko-správní fakulty

Disciplinární komise je podle zákona o vysokých školách samosprávným akademickým orgánem fakulty. Členy disciplinární komise fakulty a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty. Polovinu členů disciplinární komise fakulty tvoří studenti. Disciplinární komise projednává a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi ve věci disciplinárního přestupku studenta a splnění podmínek pro osvědčení u podmíněného vyloučení ze studia. Zasedání disciplinární komise je veřejné.

Zprávy z jednání disciplinární komise

Poslední termín zasedání disciplinární komise

Zasedání disciplinární komise ESF MU 24. července 2019

Místo jednání: Malá zasedací místnost Děkanátu Ekonomicko-správní fakulty

Program jednání disciplinární komise:

  • 15:00 Ústní projednávání disciplinárního přestupku ve věci podezření hrubého chování vůči zaměstnancům a studentům MU a vážného porušování vnitřních předpisů MU (č.j. MU-IS/124987/2019/957934/SUKB)