Disciplinární komise Ekonomicko-správní fakulty MU

Disciplinární komise je podle zákona o vysokých školách samosprávným akademickým orgánem fakulty. Členy disciplinární komise fakulty a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty. Polovinu členů disciplinární komise fakulty tvoří studenti. Disciplinární komise projednává a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi ve věci disciplinárního přestupku studenta a splnění podmínek pro osvědčení u podmíněného vyloučení ze studia. Zasedání disciplinární komise je veřejné.

Zprávy z jednání disciplinární komise

Poslední termín zasedání disciplinární komise

Zasedání disciplinární komise ESF MU 21. srpna 2020

Místo jednání: Akademický klub Ekonomicko-správní fakulty

Program jednání disciplinární komise:

  • 13:00 Ústní projednávání disciplinárního přestupku ve věci podezření z opakovaného přestupku „vydávání cizí práce za vlastní“ (č.j. MU-IS/128273/2020/1206976/ESF)

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.