Disciplinární komise Ekonomicko-správní fakulty MU

Disciplinární komise je podle zákona o vysokých školách samosprávným akademickým orgánem fakulty. Členy disciplinární komise fakulty a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty. Polovinu členů disciplinární komise fakulty tvoří studenti. Disciplinární komise projednává a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi ve věci disciplinárního přestupku studenta a splnění podmínek pro osvědčení u podmíněného vyloučení ze studia. Zasedání disciplinární komise je veřejné.

Zprávy z jednání disciplinární komise

Poslední termín zasedání disciplinární komise

Zasedání disciplinární komise ESF MU 13. dubna 2022

Místo jednání: Hybridně - prezenčně v místnosti VT206 a online skrz platformu MS Teams

Program jednání disciplinární komise:

  • 10:00 Ustavující zasedání disciplinární komise pro funkční období 2022-2023

Děkan Ekonomicko-správní fakulty na ustavujícím zasedání disciplinární komise prostřednictvím doktora Reichla jmenoval nově zvolené členy disciplinární komise pro funkční období 2022-2023. Členové disciplinární komise následně v otevřeném hlasování zvolili předsedou disciplinární komise Ing. Mgr. Vlastimila Reichla, Ph.D., a to jednomyslně.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.