Oddělení vnějších vztahů a marketingu

Oddělení vnějších vztahů a marketingu zajišťuje komunikaci ESF zejména s médii, uchazeči o studium, absolventy, partnery a sponzory fakulty. Organizuje akce pro studenty, absolventy i zaměstnance, např. fakultní ples, setkání se sponzory, absolventský majáles. Je hlavním organizátorem oslav významných událostí na fakultě, např. Den absolventů v rámci oslav 100. výročí založení Masarykovy univerzity. Poskytuje PR zázemí (tiskové zprávy, reklama, propagační materiály) akcím organizovaným jednotlivými pracovišti fakulty.

OVVM je poradenské místo pro uplatňování Jednotného vizuálního stylu MU. Šablony jednotlivých dokumentů jsou k dispozici na adrese sablony.muni.cz/fakulty/ekonomicko-spravni-fakulta.

Metodicky je vedeno proděkankou pro vnější vztahy a marketing Dagmar Špalkovou. Oddělení vnějších vztahů sídlí na děkanátě ESF MU ve 2. patře, dveře č. 250 a 251.

Kontakty

Mgr. Marta Vavřinová

vedoucí oddělení

telefon: 733 224 836, 549 49 4772
e‑mail:
Agenda
 • marketingové kampaně
 • komunikace s médii
 • organizace fakultních akcí
 • tvorba propagačních tiskovin
 • reklamní předměty

Mgr. Jan Nepovím

manažer vnějších vztahů a marketingu

telefon: 730 103 975, 549 49 4545
e‑mail:
Agenda
 • propagace na fakultě: LCD, letáky, Zpravodaj, Kalendář akcí
 • ESF v médiích
 • fotodokumentace fakultních akcí
 • Kronika ESF

Mgr. Anna Mašátová

koordinátorka strategických partnerství

telefon: 770 152 860, 549 49 7433
e‑mail:
Agenda
 • partnerství s firmami a akce pro partnery (TopSeC)
 • spolupráce se SŠ, akce a projekty pro středoškoláky (Touch Econ, SEM)
 • studentské spolky