Zahraniční oddělení

Zahraniční oddělení zajišťuje veškerou agendu spojenou se studijními i pracovními mo­bilitami studentů, doktorandů, akademických i neakademických pracovníků do zahraniční i k nám na fakultu.

Tyto pobyty jsou především uskutečňovány na základě smluv s partnerskými univerzitami a dalších mobilitních programů jako je Erasmus+, Erasmus+ ICM, Ceepus a Freemover nebo za přispění projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Zahraniční oddělení fakulty udržuje zavedené kontakty a vytváří nové vazby se vzdělávacími institucemi po celém světě. Záměrem je nadále rozvíjet spolupráci, aktivně se zapojovat do mezinárodních programů a výrazně rozšířit počet mobilit studentů a pedagogů, a to jak z naší strany, tak ze strany zahraničních partnerů.

V rozsahu shodném s činností Studijního oddělení zajištuje agendu přijímacího řízení a studia v cizím jazyce na bakalářském a magisterském stupni studia, ať už je toto studium realizováno výhradně fakultou nebo ve spolupráci s některou z partnerských univerzit.

Zahraniční oddělení ESF sídlí na děkanátu fakulty, v kancelářích č. 210 a 211.

ÚŘEDNÍ HODINY ZAHRANIČNÍHO ODDĚLENÍ

Pondělí 13:00 - 15:00
Středa 9:00 - 11:00
13:00 - 15:00
Pátek 9:00 - 11:00 *

* Friday office hours are available only during the teaching period.

Mgr. Jana Nesvadbová

vedoucí oddělení

telefon: 549 49 4736
e‑mail:

Bc. Adéla Benešová

telefon: 549 49 3602
e‑mail:

- studia v anglickém jazyce

Mgr. Bc. Barbora Němcová, MPIA

telefon: 549 49 4945
e‑mail:

- přijímací řízení do studia v anglickém jazyce
- zahraniční marketing

Mgr. Štěpánka Lacková

telefon: 549 49 4850
e‑mail:

- výměnné pobyty studentů
- mobility akademických pracovníků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.