Zahraniční oddělení

Zahraniční oddělení zajišťuje veškerou agendu spojenou se studijními i pracovními mo­bilitami studentů, doktorandů, akademických i neakademických pracovníků do zahraniční i k nám na fakultu.

Tyto pobyty jsou především uskutečňovány na základě smluv s partnerskými univerzitami a dalších mobilitních programů jako je Erasmus+, Erasmus+ outside Europe, Ceepus a Freemover nebo za přispění projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Zahraniční oddělení fakulty udržuje zavedené kontakty a vytváří nové vazby se vzdělávacími institucemi po celém světě. Záměrem je nadále rozvíjet spolupráci, aktivně se zapojovat do mezinárodních programů a výrazně rozšířit počet mobilit studentů a pedagogů, a to jak z naší strany, tak ze strany zahraničních partnerů.

V rozsahu shodném s činností Studijního oddělení zajištuje agendu přijímacího řízení a studia v cizím jazyce na bakalářském a magisterském stupni studia, ať už je toto studium realizováno výhradně fakultou nebo ve spolupráci s některou z partnerských univerzit.

Zahraniční oddělení úzce spolupracuje s Centrem zahraniční spolupráce MU, Odborem vnějších vztahů a marketingu RMU a se Studentským klubem ISC.

Zahraniční oddělení sídlí na děkanátě ESF MU ve 2. patře, dveře č. 211.

Úřední hodiny

pondělí   13.00—15.00
středa 9.00—11.00 13.00—15.00
pátek 9.00—11.00  

Ing. Petr Smutný, Ph.D.

proděkan pro zahraniční vztahy

telefon: 549 49 7296
e‑mail:

Mgr. Jana Nesvadbová

vedoucí oddělení

telefon: 549 49 4736
e‑mail:

- magisterská studia v anglickém jazyce
- zahraniční marketing

Ing. Mgr. Karel Ševčík
telefon: 549 49 4945
e‑mail:

- přijímací řízení do studia v anglickém jazyce
- zahraniční marketing

Ing. Dana Staňková
telefon: 549 49 6712
e‑mail:

- výměnné pobyty studentů
- mobility akademických pracovníků