Zahraniční oddělení

Zahraniční oddělení zajišťuje veškerou agendu spojenou se studijními i pracovními mo­bilitami studentů, doktorandů, akademických i neakademických pracovníků do zahraniční i k nám na fakultu.

Tyto pobyty jsou především uskutečňovány na základě smluv s partnerskými univerzitami a dalších mobilitních programů jako je Erasmus+, Erasmus+ outside Europe, Ceepus a Freemover nebo za přispění projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Zahraniční oddělení fakulty udržuje zavedené kontakty a vytváří nové vazby se vzdělávacími institucemi po celém světě. Záměrem je nadále rozvíjet spolupráci, aktivně se zapojovat do mezinárodních programů a výrazně rozšířit počet mobilit studentů a pedagogů, a to jak z naší strany, tak ze strany zahraničních partnerů.

V rozsahu shodném s činností Studijního oddělení zajištuje agendu přijímacího řízení a studia v cizím jazyce na bakalářském a magisterském stupni studia, ať už je toto studium realizováno výhradně fakultou nebo ve spolupráci s některou z partnerských univerzit.

Zahraniční oddělení úzce spolupracuje s Centrem zahraniční spolupráce MU, Odborem vnějších vztahů a marketingu RMU a se Studentským klubem ISC.

Zahraniční oddělení ESF sídlí ve dvou kancelářích:

  • Mgr. Jana Nesvadbová - děkanát ESF, 2. patro, dveře č. 211
  • Ing. Dana Staňková a Ing. Mgr. Karel Ševčík - 3. patro, dveře č. 333.

Úřední hodiny

pondělí   13.00—15.00
středa 9.00—11.00 13.00—15.00
pátek 9.00—11.00  

Ing. Petr Smutný, Ph.D.

proděkan pro zahraniční vztahy

telefon: 549 49 7296
e‑mail:

Mgr. Jana Nesvadbová

vedoucí oddělení

telefon: 549 49 4736
e‑mail:

- magisterská studia v anglickém jazyce
- zahraniční marketing

Ing. Mgr. Karel Ševčík
telefon: 549 49 4945
e‑mail:

- přijímací řízení do studia v anglickém jazyce
- zahraniční marketing

Ing. Dana Staňková
telefon: 549 49 6712
e‑mail:

- výměnné pobyty studentů
- mobility akademických pracovníků