Sekretariát děkana a tajemníka

Sekretariát děkana a tajemníka Ekonomicko-správní fakulty zajišťuje administrativní a organizační podporu děkanovi a tajemníkovi k výkonu jejich náročných funkcí. Taktéž zprostředkovává kontakt děkana a tajemníka s ostatními zaměstnanci fakulty, v gesci sekretariátu je dále organizace porad vedení a řízení vnitřních norem fakulty.

Ing. Ivana Pauliová

asistentka děkana a tajemníka

telefon: 549 49 6512
e‑mail:

Fax: 549 49 1720

Blanka Lattenbergová

pracovnice podatelny

telefon: 549 49 7565
e‑mail:

PROVOZNÍ DOBA PODATELNY
Po–Pá 8.00–12.00 a 13.00–15.00

Mgr. Petra Ježová

personální manažerka – HR Award

telefon: 549 49 6987
e‑mail: