Středisko vědeckých
informací – knihovna

Středisko vědeckých informací ESF působí jako moderní vysokoškolská knihovna s přímým přístupem ke knihovnímu fondu a s integrovanými elektronickými a multimediálními zdroji informací. Slouží akademické obci ESF, spolupracujícím institucím i odborné veřejnosti. Je součástí sítě fakultních knihoven na Masarykově univerzitě. Knihovny mezi sebou spolupracují tak, aby pro všechny studenty i zaměstnance MU byl zajištěn rovný a bezplatný přístup ke všem službám všech knihoven. Toto úsilí knihoven je koordinováno Knihovnicko-informačním centrem při ÚVT MU.

Knihovna se nachází v 1. patře budovy ESF. Obecná e-mailová adresa jest: knihovna@econ.muni.cz

Tým pracovníků

Pavla Rimešová

Zástupkyně vedoucího, konzultace pro studenty, sociální sítě, MVS

telefon: 549 49 6877
e‑mail:

Andrea Dvořáková

Výpůjční a referenční služby

telefon: 549 49 5271
e‑mail:

Renata Kousalová

Výpůjční a referenční služby, ediční činnost

telefon: 549 49 5317
e‑mail:

Vanda Fuksová

Nákup, zpracování fondu

telefon: 549 49 4305
e‑mail:

Jana Putnová

Zpracování fondu

telefon: 549 49 6881
e‑mail:

Jaroslav Nekuda

Nákup zdrojů, interní informační služby a analýzy

telefon: 549 49 6238
e‑mail:

Alžběta Karolyiová

Specialistka publikační agendy

e‑mail:

Marian Nevrlý

Analytik

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.