Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 6 4
Pedagogičtí pracovníci: 4 2
Docenti: 2 1
Odborní asistenti: 2 1
Odborní a techničtí pracovníci: 1 1
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 2 0
Celkový počet vyučujících: 3 2
zaměstnanců: 3 2

platné ke dni 5. 8. 2020