Konference meziobecní spolupráce 2019 (1. ročník)

Institut veřejné správy ESF MU Vás srdečně zve na první ročník Konference meziobecní spolupráce 2019.

Program:

8:00–9:00 Prezence

9:00–10:00 Úvodní slovo
Ing. David Koppitz - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Radomír Pavlíček – Jihomoravský kraj
Mgr. Radka Vladyková – Svaz měst a obcí ČR
Ing. Mgr. Jan Sedláček – Sdružení místních samospráv ČR

10:00–11:45 I. Plénum
 • Stav meziobecní spolupráce v ČR v roce 2019, retrospektiva a zkušenosti ze zahraničí (Ing. Filip Hrůza, Ph.D., Ing. Eduard Bakoš, Ph.D., Mgr. Lenka Bártlová)
 • Dobrá praxe meziobecní spolupráce – DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko (Mgr. Lenka Bártlová, Petr Helekal)
 • Pohled kraje na meziobecní spolupráci a možnosti rozvoje spolupráce (JUDr. Martin Netolický, Ph.D.)
 • Meziobecní spolupráce jako nástroj (nejen) pro rozvoj venkova (Ing. Rut Bízková)

11:45–12:00 Coffeebreak

12:00–13:30 II. Plénum
 • Meziobecní spolupráce jako prostor pro profesionalizaci účetnictví a finančního řízení obcí z pohledu MF ČR (JUDr. David Bauer)
 • Role a vývoj meziobecní spolupráce z hlediska MV ČR (Ing. Mgr. Adam Vazač, Mgr. et Mgr. Petr Schlesinger)
 • ORP Šternberk a Mikroregion Šternbersko – pohled na meziobecní spolupráci a příklady spolupráce obce III. typu a svazku obcí (Bc. Ing. Naděžda Studecká, Mgr. Pavel Roubínek, Ph.D.)

13:30–14:15 Oběd

14:15–15:45 Tematické sekce
Sekce 1 – Profesionalizace spolupráce obcí (Ing. Lukáš Vlček, Svazek obcí mikroregionu Stražiště)
Sekce 2 – Rozvoj spolupráce obcí i území skrze soft aktivity a socializaci (Anna Čarková, Dobrovolný svazek obcí Severovýchod, MAS Kyjovské Slovácko v pohybu) a spolupráci mezi obcemi v marketingu a PR (Petr Lesenský, Roman Kučera, B.A., PR Akademie)
Sekce 3 – Dobré praxe meziobecní spolupráce – odpadové hospodářství (doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.), sociální služby (PhDr.Miriam Jedličková, DSO Tišnovsko) a školství (Radomír Pavlíček, DSO Tišnovsko)
Sekce 4 – Spolupráce obcí v oblasti veřejných zakázek (Ing. Robert Páleník), společných nákupů (Sdružení obcí ORLICKO) a GDPR (JUDr. Michaela Neumahr, DSO Region Slezská brána)

Na konferenci je potřeba se registrovat a zaplatit vložné:
 • standardní vložné – 1200 Kč (vč. DPH)
 • zlevněné vložné pro členy SMO ČR – 900 Kč (vč. DPH)
 • zlevněné vložné pro MAS – 700 Kč (vč. DPH)
 • studenti a zaměstnanci MU – ZDARMA
Podmínky zlevněného vložného naleznete v Obchodním centru.

Programový výbor konference:
Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.
Mgr. Lenka Bártlová
Ing. Rut Bízková
Ing. Filip Hrůza, Ph.D.
Radomír Pavlíček

Registrace

Přihlášení je možné do 25. září 2019.


Pořadatel
Institut veřejné správy (Ekonomicko-správní fakulta)
Odpovědnost
Ing. Filip Hrůza, Ph.D.

Načítám mapu…