Seminář „Práce s právními informacemi a možnosti jejich vizualizace“

Katedra práva pořádá dne 25. 2. 2019 seminář zaměřený na aktuální problémy práce s právními informacemi a možnosti jejich vizualizace. Seminář je určen širší akademické veřejnosti, může být inspirující nejen pro studenty doktorského studia, ale i všechny studenty a pedagogy MU, kteří mají zájem o zdokonalení své práce s právními informacemi a o zvýšení atraktivity jejich odborných prací vizualizací právní problematiky.
Program semináře:9:00 – 11.45 hod. učebna P 103
Lektoři: Ing. Jiří Effler, JUDr. J. Šedová
1. Vybrané prvky z práce s právními informacemi


 • Zahájení činnosti Centra právních informací na katedře práva ESF MU

 • Vybrané prvky právních zdrojů a práce s nimi

 • Co může být pramenem práva (mimo zákonů kupř. i předpisy profesních komor, etické kodexy aj.)

 • Judikatura a terminologická upřesnění

 • Pozice Sbírky Nejvyššího soudu, Sbírky Nejvyššího správního soudu

 • Význam rozlišení velký/malý senát

 • Problematické jevy a prvky při určování pramene práva12:30 – 16:00 hod. učebna P 103
Lektoři: Mgr. Simona Eichlerová, Mgr. Milan Bumbálek
2. Teoretická východiska vizualizace právní problematiky


 • Obecné fungování lidského vnímání, paměti a pozornosti

 • Systémy myšlení, kognitivní a prekognitivní vnímání

 • Výhody a přínosy vizualizace informací

3. Možnosti vizualizace právní problematiky a její praktické aplikace


 • Základní pravidla vizualizace

 • Vybrané formy vizualizace právní problematiky a možnosti využití v akademickém prostředí

 • Myšlenkové, koncepční mapy, skečnouting

 • Praktické ukázky vizualizace právních informací a problémůVizualizace informací je obecně vnímaná jako trend poslední doby, neboť přispívá k rychlejší orientaci v předkládané problematice, usnadňuje pochopení, činí sdělované informace srozumitelnější a zapamatovatelnější.
Oblast práva nebývá obvykle s vizualizací spojována, nicméně i u právních informací může mít vizualizace široké uplatnění a může usnadnit a zrychlit porozumění právním problémům (např. právním vztahům, právním procesům či právním institutům), a to ze strany odborníků ať již jiných vědních odborů či samotného práva. Vizualizace informací může rovněž přinést žádoucí zvýšení pozornosti a motivace posluchačů a jejich lepší celkovou orientaci v problematice.
Katedra práva ESF MU si je této skutečnosti vědoma a proto přichází v tomto ohledu s uspořádáním jednodenního semináře otevřené doktorandům a mladým vědeckým pracovníkům.
Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi vizualizace právní problematiky a její praktické aplikace zejména v závěrečných pracích za účelem zvýšení atraktivity disertačních prací pro odbornou i širší veřejnost, snadnější orientaci v závěrečných pracích pro školitele, oponenty i členy zkušební komise. Rovněž tak je vizualizace využitelná v pedagogické činnosti při objasňování právní problematiky v širších souvislostech.
Hlavní referáty semináře budou obsahovat teoretická východiska, formy vizualizace a příklady využití (včetně ilustrace např. na modulu Navigátor v systému právních informací ASPI).
Výstupem pak budou (1) nejen znalosti účastníků o možnostech a formách vizualizace právní problematiky v závěrečných pracích, ale také lze očekávat (2) vyšší využití modulu Navigátor v ASPI, jehož licenci má ESF MU zakoupenu a je zde potenciál pro efektivnější využití. V neposlední řadě se jedná o jedinečnou příležitost (3) vyzkoušet si využití vizualizace na jimi řešený konkrétní problém v doktorském studiu či vědecké práci.
Seminář bude též inspirací ve smyslu studnice nápadů na vizuální vyjádření různých právních problémů i lepší pochopení fungování lidského vnímání.


Kontaktní osoba: p. Lenka Hráčková, telefon: +420 549 49 46 50, e-mail: hrackova@econ.muni.cz

Přihlásit se

Nyní se již nelze přihlásit. Přihlášení bylo možné do 24. února 2019.


Pořadatel
Katedra práva (Ekonomicko-správní fakulta)
Odpovědnost
Lenka Hráčková

Načítám mapu…

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.