Seminář „Práce s právními informacemi a možnosti jejich vizualizace“

Katedra práva pořádá dne 25. 2. 2019 seminář zaměřený na aktuální problémy práce s právními informacemi a možnosti jejich vizualizace. Seminář je určen širší akademické veřejnosti, může být inspirující nejen pro studenty doktorského studia, ale i všechny studenty a pedagogy MU, kteří mají zájem o zdokonalení své práce s právními informacemi a o zvýšení atraktivity jejich odborných prací vizualizací právní problematiky.
Program semináře:9:00 – 11.45 hod. učebna P 103
Lektoři: Ing. Jiří Effler, JUDr. J. Šedová
1. Vybrané prvky z práce s právními informacemi


 • Zahájení činnosti Centra právních informací na katedře práva ESF MU

 • Vybrané prvky právních zdrojů a práce s nimi

 • Co může být pramenem práva (mimo zákonů kupř. i předpisy profesních komor, etické kodexy aj.)

 • Judikatura a terminologická upřesnění

 • Pozice Sbírky Nejvyššího soudu, Sbírky Nejvyššího správního soudu

 • Význam rozlišení velký/malý senát

 • Problematické jevy a prvky při určování pramene práva12:30 – 16:00 hod. učebna P 103
Lektoři: Mgr. Simona Eichlerová, Mgr. Milan Bumbálek
2. Teoretická východiska vizualizace právní problematiky


 • Obecné fungování lidského vnímání, paměti a pozornosti

 • Systémy myšlení, kognitivní a prekognitivní vnímání

 • Výhody a přínosy vizualizace informací

3. Možnosti vizualizace právní problematiky a její praktické aplikace


 • Základní pravidla vizualizace

 • Vybrané formy vizualizace právní problematiky a možnosti využití v akademickém prostředí

 • Myšlenkové, koncepční mapy, skečnouting

 • Praktické ukázky vizualizace právních informací a problémůVizualizace informací je obecně vnímaná jako trend poslední doby, neboť přispívá k rychlejší orientaci v předkládané problematice, usnadňuje pochopení, činí sdělované informace srozumitelnější a zapamatovatelnější.
Oblast práva nebývá obvykle s vizualizací spojována, nicméně i u právních informací může mít vizualizace široké uplatnění a může usnadnit a zrychlit porozumění právním problémům (např. právním vztahům, právním procesům či právním institutům), a to ze strany odborníků ať již jiných vědních odborů či samotného práva. Vizualizace informací může rovněž přinést žádoucí zvýšení pozornosti a motivace posluchačů a jejich lepší celkovou orientaci v problematice.
Katedra práva ESF MU si je této skutečnosti vědoma a proto přichází v tomto ohledu s uspořádáním jednodenního semináře otevřené doktorandům a mladým vědeckým pracovníkům.
Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi vizualizace právní problematiky a její praktické aplikace zejména v závěrečných pracích za účelem zvýšení atraktivity disertačních prací pro odbornou i širší veřejnost, snadnější orientaci v závěrečných pracích pro školitele, oponenty i členy zkušební komise. Rovněž tak je vizualizace využitelná v pedagogické činnosti při objasňování právní problematiky v širších souvislostech.
Hlavní referáty semináře budou obsahovat teoretická východiska, formy vizualizace a příklady využití (včetně ilustrace např. na modulu Navigátor v systému právních informací ASPI).
Výstupem pak budou (1) nejen znalosti účastníků o možnostech a formách vizualizace právní problematiky v závěrečných pracích, ale také lze očekávat (2) vyšší využití modulu Navigátor v ASPI, jehož licenci má ESF MU zakoupenu a je zde potenciál pro efektivnější využití. V neposlední řadě se jedná o jedinečnou příležitost (3) vyzkoušet si využití vizualizace na jimi řešený konkrétní problém v doktorském studiu či vědecké práci.
Seminář bude též inspirací ve smyslu studnice nápadů na vizuální vyjádření různých právních problémů i lepší pochopení fungování lidského vnímání.


Kontaktní osoba: p. Lenka Hráčková, telefon: +420 549 49 46 50, e-mail: hrackova@econ.muni.cz

Přihlásit se

Nyní se již nelze přihlásit. Přihlášení bylo možné do 24. února 2019.


Pořadatel
Odpovědnost
Lenka Hráčková

Načítám mapu…

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.