TAČR: Vyhlášení výzvy Doprava 2020+

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) spolu s Ministerstvem dopravy informuje o přípravě 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+.

Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje dne 6. dubna 2022. TA ČR upozorňuje uchazeče, že veřejná soutěž bude vyhlášena v případě ukončení rozpočtového provizoria.

Výstupy/výsledky návrhů projektů podaných do této veřejné soutěže musí mít potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů v dopravním sektoru. Veřejná soutěž svým zaměřením pokrývá výzkum celého dopravního systému a všech druhů dopravy, tj. pozemní, vodní a letecké, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury.

Parametry výzvy jsou dostupné zde.


Pořadatel
Technologická agentura České republiky
Odpovědnost
Ing. Lucie Winklerová, Ph.D.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.