Přednáška: Cena války

Srdečně vás zveme na přednášku externích hostů v rámci předmětu Veřejné finance 1. Přednášet bude doc. Ing. Josef Procházka, Ph.D. (část 1) a doc. Ing. Aleš Olejníček, Ph.D. (část 2).

Cílem přednášky je základní seznámení s problematikou ekonomických aspektů války a ozbrojeného konfliktu. Téma bude obsahovat vysvětlení pojmů, jako jsou vojenské výdaje, obranné výdaje, jejich klasifikace a struktura, úrovně alokace obranných zdrojů, rozpočet na obranu.

Dále bude věnována pozornost klasifikaci ozbrojených konfliktů a na ni naváže objasnění metodologického a ekonomického rámce hodnocení ozbrojeného konfliktu a války, včetně typologizace jejich nákladů.

Celá přednáška bude ilustrována vhodnými příklady, ať z již z historie nebo současné doby. Přednáška není primárně zaměřena na náklady současného ukrajinského konfliktu. Oba dva přednášející se však tohoto tématu dotknou a následně budou připraveni diskutovat se studenty.

K přednášce se můžete připojit i online přes MS Teams zde.

Medailonky přednášejících:

Doc. Ing. Josef Procházka, Ph.D.  dlouhodobě se věnuje problematice obranné politiky, řízení obrany a obraného plánování, logistiky a vyzbrojování. Působil v zahraničních misích SFOR a EUFOR a na velitelství NATO v oblasti řízení obranných zdrojů. V současné době je ředitelem Centra bezpečnostní a vojenskostrategických studií Univerzity obrany. 

Doc. Ing. Aleš Olejníček, Ph.D.  dlouhodobě se zabývá problematikou veřejné ekonomiky a ekonomiky obrany státu, aktuálně se zaměřuje na problematiku ekonomických aspektů zavádění nových technologií do podmínek resortu obrany s využitím nákladově-užitkových analýz. V roce 2018 absolvoval zahraniční studijní stáž ve Francii (Ecole Militaire, Saint Cyr). V současné době působí jako zástupce vedoucího katedry řízení zdrojů na Fakultě vojenského leadershipu Univerzity obrany.


Pořadatel
Katedra veřejné ekonomie (Ekonomicko-správní fakulta)
Odpovědnost
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.

Načítám mapu…

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.