Zasedání Akademického senátu ESF MU

Vážené dámy, vážení pánové,

dovoluji si Vás pozvat na řádné zasedání Akademického senátu ESF MU, které se bude konat v pondělí 8. 3. 2021 od 12:30 prostřednictvím MS Teams. Program zasedání naleznete níže, materiály k projednávání jsou dostupné zde.

Program řádného zasedání Akademického senátu ESF dne 8. 3. 2021

1. Zpráva děkana ESF MU
2. Strategický záměr Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity na léta 2021- 2028
3. Realizační plán SZ na rok 2021
4. Jmenování Ing. Luďka Benady, Ph.D. členem Volební komise AS ESF MU
5. Příprava rozpočtu na rok 2021
6. Různé

Jednání Akademického senátu ESF MU bude v pondělí 8. 3. 2021 od 12:30 dostupné na této adrese: http://live.cesnet.cz/muni-esf.html.

Zájemci o přímou účast na zasedání z řad veřejnosti se zaregistrují do neděle 7. 3. 2021 prostřednictvím emailu předsedkyni AS ESF MU na adrese dagmar.linnertova@econ.muni.cz. Podrobnosti o připojení se k zasedání budou součástí potvrzení registrace.

Požádat o slovo můžete rovněž v průběhu celého konání schůzky zasláním emailu na adresu: 69dddb95.space.muni.cz@emea.teams.ms s textem který chcete sdělit (napíšete konkrétní text, který se zobrazí v chatu schůzky a bude dostupný předsedkyni AS a členům AS ESF MU. Zasílání dotazů formou emailu, bude ukončeno přibližně 5 min před ukončením diskuze z důvodu možné časové prodlevy mezi odesláním emailu a přijetím emailu do kanálu schůzky. Děkujeme za pochopení.

V případě problému s připojením požádejte o slovo přímo předsedkyni AS ESF MU Dagmar Vágnerovou Linnertovou (dagmar.linnertova@econ.muni.cz) zasláním emailu s textem, který chcete sdělit.

S pozdravem
Dagmar Vágnerová Linnertová
předsedkyně AS ESF MU


Odpovědnost
Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.