Project information
Podnikatelské prostředí jako zdroj inovačního potenciálu a rozvoje regionů (POPRINOV)

Project Identification
MUNI/A/0866/2010
Project Period
1/2011 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt navazuje na předchozí výzkum na Katedře regionální ekonomie a správy, a to jak realizovaný v rámci specifikovaného výzkumu, tak v rámci dalších aktivit. Myšlenkově vychází z hodnocení podnikatelského prostředí, na jehož metodice pracoviště dlouhodobě pracuje a jehož výsledky jsou předmětem publikací členů řešitelského týmu a jsou též hojně využívány ve výuce především magisterského studia. V neposlední řadě přináší projekt významné pozitivní stimuly pro studenty magisterského a doktorského studia, kteří tak dostávají příležitost participovat na výzkumných aktivitách katedry. Samotné téma projektu je pak významné nejen pro jeho úzkou vazbu na celkové zaměření výzkumných aktivit katedry, ale též z hlediska jeho aktuálnosti a relevanci vzhledem k současnému stavu evropské ekonomiky a možnosti jejího budoucího vývoje.

Publications

Total number of publications: 44


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.