Project information
Experimentální veřejná ekonomie - aplikace metody laboratorního a polního experimentu na vybrané oblasti

Project Identification
MUNI/A/1128/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt se zaměřuje na podporu dílčích studentských projektů zaměřených na aplikaci experimentální metody navybrané oblasti veřejné ekonomie. Východiskem projektu je dosavadní zkoumání na pracovišti, opírající se i o aktivity laboratoře experimentální ekonomie MUEEL. Výstupem projektu budou obhájené diplomové a disertační práce, stejně jako working papers shrnující výsledky dílčích studií.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.