Project information
Přístup managementu k redukci zpětných toků ve vazbě na spokojenost zákazníků a neustálé zlepšování

Investor logo
Project Identification
GA16-16260S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem projektu je přispět ke stávajícím poznatkům o úrovni a charakteru řízení kvality a znalostí v podnicích jako funkcí, které mají přímý dopad na potenciální eliminaci a redukci zpětných toků, a to prostřednictvím implementace zpětné vazby od spotřebitelů do procesů neustálého zlepšování.

Publications

Total number of publications: 38


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.