Project information
Ekonomika a management podniku v globalizovaném prostředí (EMP)

Projekt je zaměřen na výzkum ekonomiky a managementu podniků, působících a vyvíjejících se v dynamicky se měnícím prostředí globalizovaného světa. Jde o vymezení širokého společenského a environmentálního rámce podniků a jejich aktivit, zkoumání faktorů úspěšnosti podniků, analýzu specifik podnikání v podmínkách velkých nadnárodních společností a v podmínkách družstev. Dále se jedná o zkoumání realizace a důsledků čistší produkce a zpětných toků v podnicích a v neposlední řadě pak o investičním rozhodování a uplatňování efektivních stylů vedení.
Projekt navazuje na výstupy specifického výzkumu za posledních 5 let, řešené pod názvem „Vývojové tendence podniků“ a na výstupy z oblasti konkurenceschopnosti podniků realizované v rámci Centra konkurenční schopnosti české ekonomiky.

Publications

Total number of publications: 49


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.