Spolupráce měst a obcí v ČR, SR a napříč hranicemi

Investor logo
Title in English Inter-municipal cooperation in the Czech Republic, Slovakia and across the border
Authors

HRŮZA Filip BAKOŠ Eduard PAŘIL Vilém BÁRTLOVÁ Lenka ROUBÍNEK Pavel JAKUBČINOVÁ Martina IVANOVÁ Eva KOIŠOVÁ Eva MASÁROVÁ Jana

Year of publication 2021
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Attached files
Description Cílem této souhrné analýzy v rámci řešení přeshraničního projektu bylo provést analýzu a zhodnocení aktuálního stavu spolupráce měst a obcí v ČR, SR, příhraničních oblastech, ale i napříč česko-slovenskou hranicí. Souhrnná publikace mapuje stav meziobecní spolupráce v obou zemích z hlediska legislativy, financí, forem a dalších relevantních aspektů. Obsahuje také plošné dotazníkové šetření realizované v ČR a SR s cílém identifikovat a popsat aktuální stav meziobecní spolupráce v obou zemích i napříč (přeshraniční spolupráce municipalit). Publikace také obsahuje závěry a doporučení pro decision-makery s ohledem na další rozvoj této specifické oblasti.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.