Plynofikace obcí Vratěnín a okolí

Authors

STAŠOVÁ Adéla

Year of publication 2021
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Description V roce 2000 uzavřely obce Vratěnín, Uherčice, Oslnovice, Vysočany, Korolupy a Lubnice dobrovolný spolek Plynofikace obcí Vratěnín a okolí. Po ukončení plynofikace v roce 2009 byl spolek obcí rozpuštěn. Zapojené obce se pak staly vlastníky středotlakých plynofikačních rozvodů a domovních přípojek.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.