Identifikace a mapování příkladů dobré praxe meziobecní spolupráce (CSIMC)

Project Identification
MUNI/A/1714/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Meziobecní spolupráce je specifický fenomén v oblasti veřejné správy a veřejných financí. Na základě předchozích poznatků a odpovídající literární rešerše bude zvolen a rozvinut vhodný metodologický postup s využitím metody případové studie pro identifikaci a následné zmapování příkladů dobré praxe meziobecní spolupráce ve spolupráci se zapojenými studenty na vybraných příkladech municipalit, které realizují individuální spolupráce v různých oblastech výkonu veřejné správy. Díky realizaci projektu vznikne unikátní přehled vybraných dobrých praxí spolupráce měst a obcí.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.