Project information
Modernizace náplně a metod výuky jednotného matematického základu ESF v předmětu Statistika

Project Identification
MUNI/IVV/0801/2023
Project Period
9/2023 - 6/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt je svou náplní zaměřen na inovaci náplně a metod výuky celofakultního statistického základu v předmětu statistika, který využívají všechny studijní programy na Ekonomicko-správní fakultě (ESF). Cílem projektu je zmodernizovat výuku statistiky na fakultě tak, aby studenti získali dovednosti v oblasti aplikované statistiky, a dokázali je účelně a fundovaně využít v navazujících předmětech a posléze i v praxi. Primárně budou z inovací těžit všechny bakalářské programy, které ESF zastřešuje. Smyslem inovací je dosáhnout snazšího propojení vyučovaných nástrojů a technik s praktickými aplikacemi, a to způsobem, který bude motivovat studenty k dalšímu využívání těchto nástrojů v rámci studia a v jejich další odborné kariéře. Tohoto chceme docílit tak, že budeme ilustrativním způsobem studentům návodně ukazovat praktické užití těchto nástrojů na modelových příkladech.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.