Modern Approaches in Applied Econometrics and Economic Modelling (Přístupy v aplikované ekonometrii)

Project Identification
MUNI/A/1363/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem projektu je pokračovat v podpoře vědecko-výzkumných aktivit studentů magisterského a doktorského studia zaměřených na aktuální otázky a výzvy aplikované ekonometrie a ekonomického modelování. Projekt navazuje na projekt specifického výzkumu z roku 2022 a svou náplní se zaměřuje zejména na oblast modelování dynamiky trhů práce s pomocí současných nástrojů a technik prostorové ekonometrie, oblast dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy s důrazem na roli heterogenních agentů a lidský kapitál, nástroje komplexního modelování vztahu monetární politiky a klimatických změn a na oblast mikroekonomického modelování pracující s nástroji a metodami behaviorální a experimentální ekonomie.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.