Project information
Institucionalizace metropolitní spolupráce jako faktor zvýšení motivace obcí ke spolupráci v metropolitních oblastech

Investor logo
Project Identification
TL03000230
Project Period
5/2020 - 10/2022
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem předkládaného projektu bude analyzovat a vyhodnotit motivace obcí k metropolitní spolupráci v socioekonomickém systému ČR, zejména prostřednictvím institucionální dimenze spolupráce. Pozadí problematiky bude konfrontováno s relevantní vědeckou literaturou a odbornými studiemi ze zahraničí. Bude proveden unikátní kvantitativní i kvalitativní výzkum v obcích Brněnské metropolitní oblasti (BMO). Teoretické poznatky a výsledky primárního výzkumu budou implementovány do univerzální metodické platformy institucionalizace meziobecní spolupráce v metropolitních oblastech a převedeny do aplikační roviny přenositelné na národní úroveň. Budou uspořádány diskusní fóra a workshopy. Bude iniciováno založení metropolitní agentury, která bude mít koordinačně-poradenskou i výkonnou funkci.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  11 – Sustainable cities and communities

Publications

Total number of publications: 14


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.