Institucionalizace metropolitní spolupráce jako faktor zvýšení motivace obcí ke spolupráci v metropolitních oblastech

Investor logo
Project Identification
TL03000230
Project Period
5/2020 - 10/2022
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem předkládaného projektu bude analyzovat a vyhodnotit motivace obcí k metropolitní spolupráci v socioekonomickém systému ČR, zejména prostřednictvím institucionální dimenze spolupráce. Pozadí problematiky bude konfrontováno s relevantní vědeckou literaturou a odbornými studiemi ze zahraničí. Bude proveden unikátní kvantitativní i kvalitativní výzkum v obcích Brněnské metropolitní oblasti (BMO). Teoretické poznatky a výsledky primárního výzkumu budou implementovány do univerzální metodické platformy institucionalizace meziobecní spolupráce v metropolitních oblastech a převedeny do aplikační roviny přenositelné na národní úroveň. Budou uspořádány diskusní fóra a workshopy. Bude iniciováno založení metropolitní agentury, která bude mít koordinačně-poradenskou i výkonnou funkci.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.