Zpřesnění prognóz výkonnosti podniku se zahrnutím nefinančních prediktorů

Project Identification
MUNI/A/0869/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Předmětem řešeného projektu je výzkum výkonnosti soukromých podniků se sídlem v ČR. Cílem výzkumu je zpřesnění prognóz výkonnosti, resp. finanční tísně podniků, a to především zahrnutím většinou autorů dosud opomíjených nefinančních prediktorů. Tento inovativní přístup má za cíl zvýšit vypovídací schopnost tradičních i moderních přístupů k hodnocení a predikcím výkonnosti, které vzájemně zkomparuje a vyhodnotí statistickou významnost jejich vzájemných rozdílů.