Zpřesnění prognóz výkonnosti podniku se zahrnutím nefinančních prediktorů

Project Identification
MUNI/A/0869/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Předmětem řešeného projektu je výzkum výkonnosti soukromých podniků se sídlem v ČR. Cílem výzkumu je zpřesnění prognóz výkonnosti, resp. finanční tísně podniků, a to především zahrnutím většinou autorů dosud opomíjených nefinančních prediktorů. Tento inovativní přístup má za cíl zvýšit vypovídací schopnost tradičních i moderních přístupů k hodnocení a predikcím výkonnosti, které vzájemně zkomparuje a vyhodnotí statistickou významnost jejich vzájemných rozdílů.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.