Project information
Projektově orientovanou výukou k posílení udržitelnosti (PROUDR)

Project Identification
MUNI/FR/1104/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

V rámci projektu jsou tvořeny nosné profilové předměty reflektující aktuální trendy udržitelného rozvoje cestovního ruchu, které svou praktickou orientací umožní studentům rozvíjet manažerské dovednosti a prohloubit schopnosti pro přípravu rozvojových projektů. K posílení odbornosti studentů a zvýšení jejich motivace jsou využity aktivizující výukové metody a digitální technologie. Výstupem je zavedení nového výukového konceptu a e-learningového prostředí pro efektivní komunikaci a vedení výuky.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.