Project information
Aktuální ekonomické a institucionální problémy veřejných politik

Project Identification
MUNI/A/1118/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt představuje jednu z forem posilování účasti studentů doktorského a magisterského studia
na dlouhodobém výzkumném zaměření katedry, kterým je problematika dosahování efektivnosti
fungování veřejného sektoru (VS). Výzkum se orientuje na tři základní témata: 1) analýzy a hodnocení veřejných politik, měření jejich efektivnosti a redistribučních dopadů; 2) modernizace
fungování veřejné správy (zejména na regionální a místní úrovni), včetně tvorby a realizace
nástrojů řízení kvality jakož i finančních a rozpočtových aspektů; 3) zkoumání interakcí mezi
veřejným sektorem a nestátním neziskovým sektorem a vytváření podmínek pro rozvoj NNO.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.