Project information
Interaktivní mapa neziskového sektoru (MAPA NNO)

Investor logo
Project Identification
CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006215
Project Period
4/2017 - 3/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Labour and Social Affairs of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
MAS Slavkovské bojiště, z.s.
Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví

Neziskové organizace jsou závislé na vícezdrojovém financování s významným podílem veřejných zdrojů a soukromých darů. Hlavní ideou je předložit veřejné správě a veřejnosti dostatek informací o aktuálním stavu a vývoji základních ekonomických charakteristik neziskových organizací, a to vybudováním plně funkčního a uživatelsky přívětivého informačního systému. Konečným cílem je transparentní prostředí umožňující kvalifikované rozhodování jak veřejné správě, tak dárcovské veřejnosti.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.