Project information
Studentské poradenské centrum pro podnikání

Project Identification
MUNI/FR/1608/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt si klade za cíl podpořit a dále rozvíjet projektově orientovanou výuku v předmětech Ekonomicko-organizační poradenství a Finanční management. Studenti předmětů budou v rámci centra působit jako "odborní konzultanti" a řešit reálné problémy zadané externími organizacemi jako "klienty"(podniky, neziskovými organizacemi apod.). Při řešení zadaných problémů studenti prohloubí dovednosti v oblasti komunikace, analytického myšlení a systematického projektového přístupu k řešení problémů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.